Novinky

 
   

Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotenie jeho výsledkov

 

Determinanty zdravia

 

Lekárenstvo a legislatíva

-20%  16 €    -20%  6 €    -20%  15 €   
12,80 € s DPH
  4,80 € s DPH
  12 € s DPH
 
 
 
   

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

 

Filozofia v ošetrovateľstve

 

Záverečné práce

-20%  12 €    -20%  5 €    -18.2%  5,50 €   
9,60 € s DPH
  4 € s DPH
  4,50 € s DPH