Akutní stavy v geriatrii

Akutní stavy v geriatrii
 
Cena: 20,60 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 18,54 € s DPH
 

Akútne stavy v geriatrii sú odbornou príručkou pre lekárov aj nelekársky zdravotnícky personál aktívne vykonávajúci geriatrickú medicínu, postgraduálnou učebnicou, ale tiež publikáciou, ktorá zdôrazňuje význam vhodného riešenia akútnych situácií u seniorov so zreteľom na ich ďalšiu prognózu v zmysle zachovania sebestačnosti a schopnosti vrátiť sa do vlastného prostredia a za dôstojných podmienok tam aj zostať.

Na celkovo 232 stranách je v 18 kapitolách s bohatou obrazovou dokumentáciou podaný prehľad o špecifických črtách jednotlivých akútnych stavov: neodkladnej resuscitácie, šokových stavoch, kardiologických, respiračných a hematologických komplikácií, ďalej gastroenterologických kritických stavoch, metabolických a endokrinných. Podrobne je popísané, ako sa tieto stavy u seniorov riešia. Náležitá pozornosť je venovaná aj gerontoanesteziológii a gerontotraumatológii, ale aj širokej problematike akútnych neurologicko-psychických príhod v staršom veku. Nechýbajú ani témy neveľmi často zdôraznené, ako sú intoxikácie, postihnutie z porúch termoregulácie a akútne onkologické komplikácie u starších pacientov.

Krátky obsah:

 • Geriatrická akútna medicína
 • Osobitosti neodkladnej resuscitácie vo vyššom veku
 • Prístup k starším chorým v šokovom stave
 • Monitorovanie respiračného a kardiovaskulárneho systému
 • Anesteziologická problematika v geriatrii
 • Nozokomiálne nákazy u starších pacientov 
 • Pneumologické akútne stavy u starších pacientov
 • Kardiologické akútne stavy u starších pacientov
 •  
 • Hematologické komplikácie u starších pacientov
 • Kritické stavy tráviaceho ústrojenstva v starobe
 • Akútne zlyhanie obličiek a poruchy iónovej a acidobázickej rovnováhy
 • Akútne stavy u endokrinných chorôb
 • Psychiatrická problematika v intenzívnej medicíne vyššieho veku
 • Poruchy vedomia v starobe
 • Gerontotraumatológie
 • Postihnutie starších chorých z porúch termoregulácie
 • Intoxikácie starších chorých
 • Akútne stavy u starších onkologických pacientov


Medicínsky odbor: Geriatria, Intenzívna medicína

 

Ďalšie informácie

Autor:  Hana Matějovská Kubešová a kol.
Vydavateľstvo:  Galén
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2009
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  223
Formát:  15,5 x 22,5 cm
Jazyk:  Čeština
ISBN:  9788072626205
« Späť
 

Komentáre - Akutní stavy v geriatrii

- Žiadne komentáre -