Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii

Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii
 
Cena: 40,95 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 36,86 € s DPH
 

Monografia je určená zvlášť anesteziológom, ktorí poskytujú perioperačnu starostlivosť u pacientov cievnej chirurgie, a lekárom podieľajúcim sa na pooperačnej starostlivosti. Je tiež dôležitá pre lekára cievnej chirurgie, ktorým poskytuje prehľad o predanestetickej starostlivosti, anesteziologických postupoch a starostlivosti o pacienta po výkonoch cievnej chirurgie. Potrebné informácie tu nájdu tiež lekári a nelekárski pracovníci ostatných špecializácií, ktorí sa na starostlivosť o pacienta cievnej chirurgie podieľajú: kardiológovia, angiologovia, rádiológovia a perfuziológovie. Základný prehľad o problematike perioperačnej starostlivosti v cievnej chirurgii prináša kniha aj anestéziologickým sestrám a personálu na oddeleniach pooperačnej starostlivosti.

Kniha má päť oddielov, ktoré komplexne popisujú starostlivosť o pacienta cievnej chirurgie z pohľadu anesteziológa a intenzivistu - počínajúc teoretickými základmi anatómie, fyziológie, patofyziológia, farmakológie a rádiológie.

Ďalšie oddiely sa zaoberajú predoperačným vyšetrením pacienta, jeho monitorovaním v priebehu chirurgického výkonu, technikami regionálnej anestézie pre výkony cievnej chirurgie.

Najrozsiahlejšia časť opisuje anestéziologické postupy pre jednotlivé výkony cievnej chirurgie vrátane "tipov a trikov" pre klinickú prax.

V oddieli venovanom pooperačnej starostlivosti sú zhrnuté všeobecné princípy, najčastejšie komplikácie spojené so zlyhaním funkcie orgánových systémov a je opísaná pooperačná starostlivosť pri výkonoch na aorte a krčných tepnách.

Hlavným cieľom knihy je zhrnúť súčasné poznatky v odbore perioperačnej a pooperačnej starostlivosti o pacienta cievnej chirurgie a poskytnúť jednotlivým lekárom aj paramedickým pracovníkom maximum informácií pre ich každodennú prax a vodítko v prípade nejasností. Na vzniku publikácie sa podieľali erudovaní špecialisti z viacerých odborov - anestéziológia a intenzívna starostlivosť, cievna chirurgia, rádiológia, kardiológia, vnútorne lekárstvo - a z výučbových pracovísk, ktoré vykonávajú veľké množstvo výkonov cievnej chirurgie každý rok.

 

Medicínsky odbor: Kardiológia, Chirurgia,  Anesteziológia a intenzívna medicína
 

 

Ďalšie informácie

Autor:  Pavel Michálek, Michael Stern, Petr Štádler a kol.
Vydavateľstvo:  Galén
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2012
Počet strán:  443
Formát:  20 x 29 cm
Jazyk:  český
ISBN:  9788072628919
« Späť
 

Komentáre - Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii

- Žiadne komentáre -