Bolest

Bolest
 
Cena: 72,50 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 65,25 € s DPH
 

V roku 2006 bola vydaná prvá monografia algeziológie v Českej republike a teraz sa vám dostáva do ruky jej rozšírené a upravené vydanie. Bolesť je všadeprítomná a prelína sa všetkými odbormi medicíny, a preto sme sa snažili o zhrnutie poznatkov v širokej oblasti medicínskych odborov. Preto aj monografia je polytematická a sumarizuje poznatky rôznych odborov týkajúcich sa bolesti. V tejto knihe sme sa pokúsili súhrnne spracovať základné poznatky o bolesti a jej liečení.

V úvode predkladáme niektoré filozofické náhľady na bolesť, jej význam, interpretáciu a spracovanie bolestivých podnetov. Zaoberáme sa patofyziologickými mechanizmy rôznych typov bolesti a ich významom ako biologického fenoménu a nielen ako syndrómu, ale aj ako nozologické jednotky. Vychádzame z toho, že bolesť je chorobou sama o sebe ("sui generis"), najmä bolesť chronická. Zatiaľ čo akútna bolesť je symptómom, bolesť chronická je chorobou. Veľký význam pripisujeme aj súčasným poznatkom o terapii bolesti z rôznych odborov, najmä z farmakoterapii, psychoterapii, liečebnej rehabilitácii, neuromodulačných metódach, chirurgických a neurochirurgických metódach.

V ďalších kapitolách sa pokúšame špecifikovať jednotlivé typy bolesti v rozsahu orgánov a orgánových systémov, ktoré jednotlivé odbory liečia. Prui liečbe diskutujeme niektoré metódy, ktoré nie sú úplne bežne aplikované pri liečbe bolesti. Sú to rôzne typy adjuvantnej terapie a akupunktúry. Bolesť poznáte aj z hľadiska ontogenetického, špeciálne bolesť detskú a bolesť v starobe.

Kniha by mala slúžiť ako prehľad súčasných poznatkov o bolesti, ktoré by mal poznať jednak lekár zaoberajúci sa bolesťou ako špecializáciou - algeziológ, ale aj všetci odborní lekári vrátane lekárov - špecialistov v jednotlivých odboroch. Algeziológia a paliatívna medicína sa od seba oddelili, napriek tomu sú niektoré metódy paliatívnej medicíny v knihe spomenuté, pretože algeziológ by s nimi mal byť oboznámený, najmä v oblasti onkologickej bolesti. Kniha by mala pokrývať všetky poznatky, ktoré sú dôležité v súčasnej dobe pre atestáciu v odbore algeziológie. Slúži ale aj pre ostatné odbory. Dôležité poznatky v nej nájdu aj pracovníci základného výskumu, ktorí sa zaoberajú bolesťou, najmä fyziológovia, patofyziologovia a farmakológovia, aj študenti medicíny a študenti psychológie by sa mohli touto knihou inšpirovať.

 

Medicínsky odbor: Algeziológia

 

Ďalšie informácie

Autor:  Richard Rokyta, Miloslav Kršiak, Jiří Kozák
Vydavateľstvo:  Tigis
Vydanie:  Druhé
Rok vydania:  2012
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  747
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  český
ISBN:  9788087323021
« Späť
 

Komentáre - Bolest

- Žiadne komentáre -