Centrální poruchy hybnosti v praxi

Centrální poruchy hybnosti v praxi
 
Cena: 12,60 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 11,34 € s DPH
 

 Súbor prác Ivana Rektora, Ireny Rektorovej a ďalších piatich autorov predstavuje úplné a podrobné spracovanie danej témy, ktoré sú zhrnuté v siedmich samostatných kapitolách. Prvá kapitola podáva komplexný výklad motoriky ako súčasti celkovej činnosti CNS; nadväzuje tak na predpokladané základné znalosti z anatómie mozgu, vlastné každému absolventovi lekárskej fakulty. Ďalšie kapitoly sa podrobne venujú príslušným poruchám: parkinsonovmu syndrómu, dyskinezím, Wilsonova choroby, spasticita, ochorenia prvého a druhého motoneuronu. Posledná kapitola sa zaoberá neurofyziologickými vyšetrovacími metódami v diagnostike extrapyramídových syndrómov. Na konci každej kapitoly je uvedený obsiahly zoznam literatúry vzťahujúci sa k príslušnej problematike. Okrem iných predností tejto publikácie je užitočné, že autori venujú pozornosť všetkým typom klinických príznakov, ktoré sprevádzajú uvedené ochorenia. O zaujímavých a doposiaľ málo publikovaných údajoch z tejto oblasti sa môže poučiť nielen neurológ, psychiater a lekár zaoberajúci sa rehabilitáciou, ale aj endokrinológ a internista všetkých špecializácií. Inšpiráciu pre bežnú prax však v knihe nájdu aj lekári všeobecného zamerania. Publikácia bude užitočná aj pre. Kniha sa vyznačuje komplexným, moderným poňatím tematiky a možno ju odporučiť lekárom, ktorí majú nielen hlbší záujem o problematiku, ale chcú získať aj širší teoretický základ pre skvalitnenie svojej praxe.

 

Medicínsky odbor: Neurológia a neurochirurgia, Psychiatria, Diabetológia a endokrinológia, Rehabilitácia a fyzioterapia

 

Ďalšie informácie

Autor:  Ivan Rektor
Vydavateľstvo:  Triton
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2003
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  200
Jazyk:  Čeština
ISBN:  80-7254-418-7
« Späť
 

Komentáre - Centrální poruchy hybnosti v praxi

- Žiadne komentáre -