Klinická hematológia

Klinická hematológia
 
Cena: 28 € s DPH
Ušetríte: 57.14%!
Cena po zľave: 12,00 € s DPH
 

Úvod

Vyšetrenie krvného obrazu a niektorých ďalších laboratórnych ukazovateľov (sedimentácia – FW, chemické vyšetrenie moču, elektroforéza bielkovín, pečeňové, obličkové a iné biochemické testy) patria medzi klasické, štandardné metódy, ktoré spolu s klinickým vyšetrením umožňujú orientačné posúdenie zdravia, resp. choroby. Sú základnými ukazovateľmi procesov vnútorného prostredia v zdraví a chorobe a laboratórnymi metódami, ktoré sú potrebné pre všetky medicínske disciplíny.
Zložitosť metabolických zmien odohrávajúcich sa v krvi pri fyziologických podmienkach a pri chorobách si v historickom vývoji vynútila vytvorenie samostatného vedného odboru v rámci vnútorného lekárstva. Poznatky o krvi ako o lieku zachraňujúcom život pri krvácaniach, ale aj základného orgánu zapojeného do všetkých metabolických a imunitných procesov podmienili vznik transfúziológie ako spoločného vedného odboru s klinickou hematológiou. Tento klinický a súčasne laboratórny aj výrobný odbor má interdisciplinárny charakter. Predovšetkým úzko spolupracuje s odbormi imunologicky orientovanými, ďalej s oddeleniami cytologickej, histomorfologickej diagnostiky, molekulovej genetiky, ako aj s oddeleniami invazívnej a neinvazívnej laboratórnej medicíny a výroby krvi ako lieku.
Práca na klinických oddeleniach a oddeleniach laboratórnej diagnostiky si vyžaduje, aby zdravotnícki pracovníci mali komplexné poznatky o krvi ako o systéme orgánov, buniek a plazmatických súčastí, ktoré spolu zabezpečujú vitálne funkcie organizmu. Ďalej musia mať prehľad o príčinách, klinických prejavoch a následkoch krvných chorôb a napokon sa vyžadujú znalosti o význame transfúzie krvi ako lieku, o jej imunologických vlastnostiach, o výrobe a správnej indikácii transfúznych prípravkov.
Pre nárast teoretických i klinických poznatkov v medicíne sa autori rozhodli spracovať novú monografiu, zahŕňajúcu súčasné najdôležitejšie poznatky v klinickej hematológii. Tým sa zmenil aj charakter diela z učebnice na monografické spracovanie najaktuálnejších poznatkov v etiológii, diagnostike a liečbe krvných chorôb.
Súčasná laboratórna diagnostika vychádzajúca z vyspelej prístrojovej techniky, počítačovej a molekulovogenetickej analýzy sa v monografii uvádza len stručne a pre špeciálne znalosti sa odporúča použiť ďalšie zdroje.
Autormi diela sú odborníci s dlhoročnými klinickými, laboratórnymi, vedeckými a pedagogickými skúsenosťami. Mnohým čitateľom sa bude zdať kniha náročná, ak budú na ňu nazerať len ako na pedagogickú príručku. Potreby praxe si však vyžadujú, aby sa stala vhodným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí sa o odbor hematológie a transfúziológie zaujímajú z dôvodov pregraduálneho vzdelávania, ako aj postgraduálneho – špecializačného, resp. vedeckovýskumného zamerania.
Kolektív autorov želá všetkým čitateľom, aby im nadobudnuté vedomosti prispeli k správnemu výkonu ich povolania.

Adriena Sakalová

 

Krátky obsah:

  • 1. Zloženie krvi
  • 2. Vznik a tvorba krviniek (krvo­­tvor­ba)
  • 3. Červené krvinky (erytrocyty)
  • 4. Biele krvinky (leukocyty)
  • 5. Fyziológia hemostázy
  • 6. Patológia hemostázy
  • 7. Slezina
  • 8. Podporná liečba hematolo­gic­kých chorôb

 

Medicínsky odbor: Hematológia, Učebnice

 

Ďalšie informácie

Autor:  A. Sakalová, A. Bátorová, M. Mistrík, M. Hrubiško a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Rok vydania:  2010
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  296 + 16 strán farebná príloha
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  9788080633240
« Späť
 

Komentáre - Klinická hematológia

- Žiadne komentáre -