Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin

Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin
 
Cena: 40,95 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 36,86 € s DPH
 

Monografia je dielom kolektívu autorov - špecialistov, ktorí zúročili svoju odbornosť a skúsenosti v 20 samostatných kapitolách. Podrobne prepracovaná a rozšírená nadväzuje na publikáciu Kostná choroba pri nezvratnom zlyhaní obličiek z roku 1994 a na prevažne časopisecké zdelenia českej i zahraničnej proveniencie v posledných 35 rokoch. V knihe sú rozobraté otázky porúch kalciumfosfátového metabolizmu a kostných a cievnych komplikácií nielen u dospelých osôb s chronickou nefropatiou a po transplantáciu obličky, ale aj u rovnako postihnutej detskej populácie. Významnou súčasťou sú kapitoly venované tematicky blízkym medicínskym odborom. Z nefrologického a osteologického hľadiska monografia zodpovedá všeobecne prijímanej koncepcii o chronickom ochorení obličiek a poruchách kostných minerálov s prihliadnutím k odporúčaným postupom. Každá kapitola monografie je doplnená súpisom literatúry, jednotlivé citácie sú cielene zoradené podľa sledovanej problematiky.
Monografia je určená lekárom interných odborov, dialyzačné-transplantačných a osteologických pracovísk, chirurgom krku a horného mediastína, histomorfológom, biochemikom, radiológom a pracovníkom rádionuklidových zobrazovacích metód.

 

Medicínsky odbor: Endokrinológia a poruchy metabolizmu, Urológia a nefrológia, Chirurgia, Radiológia

 

Ďalšie informácie

Autor:  Ivo Sotorník, Štěpán Kutílek, et al.
Vydavateľstvo:  Galén
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2011
Počet strán:  407
Formát:  19,5 x 28 cm
Jazyk:  český
ISBN:  9788072627691
« Späť
 

Komentáre - Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin

- Žiadne komentáre -