Manuál enterálnej výživy

Manuál enterálnej výživy
 
Cena: 15 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 13,50 € s DPH
 

Obsah:

  • I. Malnutrícia 

1 Úvod 
2 Definícia malnutrície 
2.1 Typy malnutrície 
2.2 Príčiny vzniku malnutrície 
2.3 Mechanizmus vzniku a vývoja malnutrície 
2.4 Diagnostika malnutrície 
2.5 Liečba malnutrície 

  • II. Enterálna výživa 

1. Prehľad enterálnych diét uvedených na trh na Slovensku 
2. PRÍSTUPOVÉ CESTY (p. Lietava) 41

  • III. Využitie enterálnej výživy v klinických odboroch 

1 Úvod 

1.1 Aktuálny stav výživy 
1.2 Posúdenie fyzickej kondície 
2 Ambulantná enterálna výživa v gastroenterológii 
2.1 Mechanizmus a príčiny vzniku malnutrície 
2.2 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 
2.3 Prehľad indikácií dietetických potravín v gastroenterológii 
2.4 Odporúčané dávky 
3 Ambulantná enterálna výživa v hepatológii 
3.1 Patofyziologické aspekty malnutrície pri hepatálnych ochoreniach 
3.2 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 
3.3 Prehľad indikácií dietetických potravín v hepatológii 
4 Ambulantná enterálna výživa v diabetológii 
4.1 Príčiny a mechanizmus vzniku malnutrície u diabetikov 
4.2 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 
4.3 Prehľad indikácií dietetických potravín v diabetológii a odporúčané dávky 
4.4 Prehľad diét s prepočtom obsahu cukrov na sacharidové jednotky 
4.5 Odporúčaná dokumentácia 
5 Ambulantná enterálna výživa v nefrológii 
5.1 Malnutrícia pri obličkových ochoreniach bez príznakov CHRI 
5.2 Malnutrícia pri obličkových ochoreniach v preddialyzačnom období CHRI 
5.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 
5.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v nefrológii a odporučené dávky 
5.5 Prehľad diét s vyšším kalorickým indexom 
5.6 Odporúčaná dokumentácia 
6 Ambulantná enterálna výživa pacientov v dialyzačnom programe 
6.1 Malnutrícia u pacientov v chronickom hemodialyzačnom programe 
6.2 Malnutrícia u pacientov s peritoneálnou dialýzou 
6.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 
6.4 Prehľad indikácií dietetických potravín pri dialyzačnej liečbe 
6.5 Odporúčaná dokumentácia 
7 Ambulantná enterálna výživa v onkológii 
7.1 Patofyziologické aspekty metabolizmu pri onkologických ochoreniach 
7.2 Príčiny a mechanizmus vzniku malnutrície u onkologických pacientov 
7.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 
7.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície u onkologických pacientov 
7.5 Odporúčané dávky 
7.6 Odporúčaná dokumentácia 
8 Ambulantná enterálna výživa pri CHOCHP 
8.1 Patofyziologické aspekty metabolizmu pri CHOCHP 
8.2 Príčiny vzniku malnutrície pri CHOCHP 
8.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy 
8.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície pri CHOCHP 
8.5 Odporúčané dávky 
8.6 Odporúčaná dokumentácia 
9 Ambulantná enterálna výživa pri cystickej fibróze 
9.1 Patofyziologické aspekty metabolických porúch pri cystickej fibróze 
9.2 Príčiny vzniku malnutrície 
9.3 Hodnotenie nutričného stavu a indikácie enterálnej výživy pri cystickej fibróze 
9.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície pri cystickej fibróze 
9.5 Odporučená dokumentácia 
10 Ambulantná enterálna výživa v geriatrii 
10.1 Príčiny vzniku malnutrície 
10.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti 
10.3 Liečba malnutrície 
10.4 Indikácie enterálnej výživy 
10.5 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície geriatrických pacientov 
10.6 Odporúčané dávky 
10.7 Odporúčaná dokumentácia 
11 Ambulantná enterálna výživa vo všeobecnom lekárstve 
11.1 Príčiny vzniku malnutrície u pacientov v starostlivosti všeobecného lekára 
11.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti 
11.3 Kompetencie všeobecného lekára pri diagnostike a liečbe malnutrície 
11.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície vo všeobecnom lekárstve 
11.5 Odporúčané dávky 
12 Ambulantná enterálna výživa vo vnútornom lekárstve 
12.1 Príčiny malnutrície u ambulantných pacientov vo vnútornom lekárstve 
12.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti 
12.3 Indikácie enterálnej výživy 
12.4 Prehľad indikácií dietetických potravín v liečbe malnutrície 
12.5 Odporúčané dávky 
12.6. Odporúčaná dokumentácia 
13 Ambulantná enterálna výživa v iných odboroch 
13.1 V odbore infektológia 
13.2 Hodnotenie nutričného stavu a fyzickej výkonnosti 
13.3 Odporúčaná dokumentácia 
14 Ambulantná enterálna výživa v predoperačnej príprave a pooperačnej rekonvalescencii 
14.1 Patofyziologické aspekty 
14.2 Predoperačná príprava a pooperačná rekonvalescencia pri stavoch s vysokým rizikom perioperačných komplikácií 

  • IV. ENTERÁLNA VÝŽIVA U DETÍ 

1 Malnutrícia u detí 
2 Diagnostika malnutrície u detí 
3 Nutričné požiadavky u detí 
4 Prehľad diét pre deti 
5 Indikácie ambulantnej enterálnej výživy v pediatrii 

  • V. Dokumentácia indikácie enterálnej výživ
  • VI. Záver 
  • VII. Skratky 
  • VIII. Literatúra 
  • IX. Prílohy 
 

Ďalšie informácie

Autor:  Mária Voleková
Vydavateľstvo:  Herba
Rok vydania:  2013
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  168
Formát:  16 x 23 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  978-80-89631-04-9
« Späť
 

Komentáre - Manuál enterálnej výživy

- Žiadne komentáre -