Medicína katastrof

Medicína katastrof
 
Cena: 28 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 22,40 € s DPH
 

Z predhovoru:

Kniha vznikla na základe kolektívneho úsilia autorov, ktorí sa dlhodobo systematicky venujú problematike urgentnej medicíny, roky pôsobia v jej prednemocničnej zložke na Slovensku, v Čechách a Rakúsku, prednášajú na vysokých školách urgentnú zdravotnú starostlivosť, krízový manažment a medicínu katastrof. Mnohí z nich na vlastnej koži zažili nejedno hromadné nešťastie menšieho či väčšieho rozsahu, mnohí sú aktérmi námetových, tematických a súčinnostných cvičení.
Zvládnutie zdravotných dôsledkov hromadného nešťastia je ťažké z viacerých dôvodov. Edukačné modely sú prínosom, ale neexistuje model, ktorý by dokázal nasimulovať každú konkrétnu situáciu v konkrétnom priestore a v podmienkach nešťastia.

Dostupná slovenská literatúra, ktorá by ponúkla problematiku hromadných nešťastí a katastrof vo väčšom rozsahu a s hlbším prienikom chýba. Túto priepasť medzi zahraničnou a domácou literatúrou sa usilovali vyrovnať slovenskí autori Šimko, Babík významnou publikáciou Hromadné nešťastia, medicína katastrof pred vyše desiatimi rokmi. Medicína katastrof však patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce odbory a je potrebné vychádzať zo súčasnej politicko-ekonomickej situácie spoločnosti, zdravotnej a bezpečnostnej politiky štátu.
Pripravenosť na katastrofy sa v našich podmienkach zameriava skôr na pomerne úzky rozsah možných udalostí (v protiklade s inými štátmi sveta). Nové svetové problémy súvisiace najmä s globálnou hrozbou terorizmu nás však nemôžu nechať v pokoji. Práve terorizmus, najmä bioterorizmus, môže viesť ku katastrofe oveľa väčšej, ako bola akákoľvek pandémia v prírode.
Ak berieme do úvahy nebezpečenstvo pre ľudstvo, sú jeho riziká všade okolo nás. Denne počúvame správy z celého sveta o rôznych mimoriadnych udalostiach, závažných katastrofách s množstvom obetí a nevyčísliteľnými škodami. Rok 2010 bol podľa správy z Centra pre výskum epidemiológie katastrof v Ženeve najsmrteľnejším za posledné dve desaťročia. Obete na životoch a obrovské celkové škody majú na svedomí v tejto hrozivej bilancii najmä prírodné katastrofy.
Aj keď Slovensko sa nachádza v miernom geologicko-tektonickom, ale aj meteorologickom pásme, nástrahy a riziká nás neobchádzajú. Niektoré cítime permanentne, a to vďaka tomu, že sme tranzitnou krajinou s mohutnejúcou dopravou (tragické dopravné havárie), vynikáme rozmachom chemického priemyslu (úniky škodlivých látok s ekologickými dôsledkami a dopadom na zdravie), v rámci globálneho otepľovania sa vyskytujú na našom území povodne a záplavy. Napokon aktuálnou hrozbou sú aj možné biologické riziká — nové infekčné ochorenia s hrozbou epidémie, pandémie.
Pri analýze pripravenosti zdravotno-bezpečnostného systému nám vychádza, že odborníkov pre krízový manažment a odborníkov pre medicínu katastrof na Slovensku momentálne nie je dostatok. Budúcnosť je vo vzdelávaní a výchove nových odborníkov v systéme, ktorí budú musieť zvládať široký záber rôznych poznatkov, zručností pre skokom sa vyvíjajúci interdisciplinárny odbor, akým je medicína katastrof. Pre úplnú pripravenosť na mimoriadne udalosti je nevyhnutné vzdelávanie, odborná príprava, krízové plánovanie, realistický plán a terénne cvičenia. Časť z teoretickej odbornej prípravy by sme chceli poskytnúť práve touto publikáciou.
Predkladáme učebnicu Medicína katastrof , ktorá umožňuje získať komplexnejšie informácie vo vzťahu ku krízovej medicíne a medicíne hromadných nešťastí a katastrof. Učebnica je členená do všeobecnej a špeciálnej časti s celkovým počtom 32 kapitol, ktoré sú doplnené literárnymi odkazmi. Kniha je primárne určená lekárom urgentnej medicíny a zdravotníckym záchranárom, pracovníkom operačných stredísk, študentom lekárskych fakúlt a študentom urgentnej zdravotnej starostlivosti, riadiacim pracovníkom všetkých zložiek integrovaného záchranného systému (IZS), krízovým manažérom na každom stupni pozície, tiež príslušníkom polície, železničnej polície, civilnej ochrane a ozbrojeným silám. Nezdravotníkom pomôže poznať činnosti záchrannej zdravotnej služby, urgentných príjmových oddelení a nemocníc, zdravotníkom osvetlí niektoré aspekty činností pri hromadných nešťastiach a katastrofách, ktoré sú pre radových pracovníkov menej viditeľné. Všetkým odhalí dôležitosť vzájomného poznania špecifických aktivít jednotlivých zložiek IZS, ktoré môže zlepšiť teoretickú aj praktickú spoluprácu
a súčinnosť.
Kniha je vhodná aj pre lekárov iných špecializácií, ktorí pracujú na oddeleniach centrálnych príjmov. Ako teoretická opora pre situácie, ktoré nie sú bežné a každodenné, sa odporúča aj ostatným zdravotníckym pracovníkom.

Knihu možno odporučiť aj tlačovým a elektronickým spravodajcom, kompetentným autoritám a krízovým manažérom, ktorí bezprostredne nepracujú v IZS, aby si mohli zvýšiť rozhľad o všetkom, čo súvisí s HN, a videli, aká obrovská súčinnosť je potrebná pri zásahoch s hromadným výskytom zranených.
 

KRÁTKY OBSAH:

I VŠEOBECNÁ ČASŤ

 • 1 Úvod do problematiky
 • 2 Hromadné nešťastia a katastrofy na Slovensku
 • 3 Medicína katastrof a hromadných nešťastí
 • 4 Krízový manažment
 • 5 Integrovaný záchranný systém a jeho postavenie v medicíne katastrof a hromadných nešťastí
 • 6 Priemyselné havárie
 • 7 Prostriedky individuálnej ochrany
 • 8 Evakuácia obyvateľstva – pomôcky na organizačné zvládnutie
 • 9 Dekontaminácia
 • 10 Antidotá v podmienkach medicíny katastrof
 • 11 Hromadné nešťastia v pozemnej doprave
 • 12 Letecká doprava vo vzťahu k nehodám a katastrofám
 • 13 Masové zhromaždenia
 • 14 Terorizmus
 • 15 Taktická medicína
 • 16 Vyhľadávanie a záchrana v meste (Urban Search and Rescue)
 • 17 Poľná intenzívna mobilná medicína
 • 18 Vojenská prednemocničná medicína
 • 19 Zákony týkajúce sa problematiky hromadných nešťastí
 • 20 Záchranársky systém v Českej republike
 • 21 Záchranársky systém v Rakúsku


II ŠPECIÁLNA ČASŤ

 • 1 Druhy poranení pri rôznych hromadných nešťastiach
 • 2 Šok
 • 3 Termické úrazy a hromadný výskyt popálených
 • 4 Syndróm zmliaždenia tkanív – rabdomyolýza – akútna traumatická ischémia
 • 5 Poranenie spôsobené tlakovou vlnou – blast-syndróm
 • 6 Popanenia hlavy, hrudníka, brucha, končatín a polytrauma
 • 7 Vybrané prenosné ochorenia s dosahom na verejné zdravie
 • 8 Poškodenie zdravia rádioaktívnymi látkami a ionizačným žiarením
 • 9 Poranenia spôsobené otravnými plynmi a chemickými látkami
 • 10 Dieťa a hromadné nešťastie
 • 11 Psychotraumatológia v medicíne katastrof

 

Medicínsky odbor: Intenzívna medicína

 

Ďalšie informácie

Autor:  Táňa Bulíková a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2011
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  392 + 16 farebná príloha
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  978-80-8063-361-5
« Späť
 

Komentáre - Medicína katastrof

Dátum Meno Komentár
18.04.2011 15:44 Štefan Petic