Neurogenetika svalových dystrofií a kongenitálních myopatií

Neurogenetika svalových dystrofií a kongenitálních myopatií
 
Cena: 19,80 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 17,82 € s DPH
 

Názov publikácie - Neurogenetika - spája obidva prístupy k popisovanej problematike muskulárnu dystrofiu a vrodenú myopatiú - teda prístup neurologický a genetický. Hlavným dôvodom je sprístupniť najmä genetickú problematiku širokej neurologickej obci a genetickým odborníkom potom podať prehľad o neurologických, neurofyziologických a klinicko-patologických symptómoch riešených chorôb.
Kniha má dve hlavné časti - všeobecná časť opisuje genetiku zameranú na vybrané skupiny ochorení (autori podávajú vysvetlenia základných genetických pojmov, stručný popis genetických laboratórnych metód a informujú o metódach genetického poradenstva). Klinická časť doplnená kazuistikami niektorých typov chorôb zoznamuje s muskulárnou dystrofiou, vrodenou muskulárnou dystrofiou, vrodenou myopatiou a myotonickou dystrofiou. Klinický neurológ tak v knihe získa prehľad o genetike a jej metódach, ale i o charakteristických zisteniach neurofyziologických vyšetrení a svalovej biopsii, a detailné informácie o jednotlivých klinických i genetických muskulárnych dystrofiách a vrodených myopatiách: o type dedičnosti, zodpovednom proteíne a diagnostických metódach.
Kniha je určená neurológom, lekárskym genetikom a aj pediatrov alebo patológom.

Krátky obsah:
I. Všeobecná časť

  • Genetika
  • Genetické poradenstvo
  • Proteíny svalovej membrány
  • Elektromyografia
  • Svalová biopsia

II. Klinická časť

  • Svalová dystrofia
  • Kongenitálna svalová dystrofia a vrodená myopatia
  • Myotonická dystrofia
  • Kasuistiky

 

 

Medicínsky odbor: Genetika a biológia, Neurológia a neurochirurgia, Pediatria, Patológia

 

Ďalšie informácie

Autor:  Taťána Maříková a kol.
Vydavateľstvo:  Maxdorf
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2004
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  332
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  Čeština
ISBN:  80-7345-015-1
« Späť
 

Komentáre - Neurogenetika svalových dystrofií a kongenitálních myopatií

- Žiadne komentáre -