Neuropsychiatrické syndromy jako projevy patologických forem učení

Neuropsychiatrické syndromy jako projevy patologických forem učení
 
Cena: 8,76 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 7,88 € s DPH
 

Kniha prináša nový pohľad na patologické správanie, ktorým je napríklad psychóza a svojim spôsobom aj epileptické záchvaty, a na ich diagnostiku. Použitý model autoorganizácie je však natoľko všeobecný, že dovoľuje interpretovať nielen uvedené neuropsychiatrické syndrómy, ale aj zásadné zmeny programovaného režimu mozgu ako je bdelosť, reč, synchrónny a paradoxný spánok a pod.
Kniha má tri časti: kazuistickú, analytickú a aplikačnú.
Kazuistická časť približuje anamnézy pacientiek trpiacich syndrómom epileptózy – 43 žien mladšieho veku na základe neurologického, psychiatrického, psychologického, morfologického (CT, NMR) a fyziologického vyšetrenia, pomocou SPECT, EEG a sterea EEG sa zanorenými elektródami.
V analytickej časti knihy je syndróm epileptózy demontáži z pohľadu klinickej fyziológie i logicky z hľadiska správania komplexných systémov a ich často nelineárneho až chaotického vývoja, a nakoniec z hľadiska modelovania. Autor používa predovšetkým autoorganizačný model podľa Farleye a Clarka, ktorého časti, predovšetkým komplex elementov a formátorov, sú veľmi vhodné na vytváranie analógie medzi mozgovými štruktúrami a teoretickým modelom.
Posledná časť knihy, aplikačná, ukazuje nové možnosti využitia modelu formatori-komplex v diagnostike hlavných neuropsychiatrických syndrómov (epilepsia, psychózy) aj v sledovaní fyziologických zmien pracovného režimu mozgu (striedanie bdenia a spánku, programovaného správania – reč atď.).
 

Medicínsky odbor: Neurológia a neurochirurgia, Špeciálna pedagogika, Pediatria, Psychiatria, psychológia, psychoterpia...

 

Ďalšie informácie

Autor:  Josef Faber
Vydavateľstvo:  Triton
Rok vydania:  160
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  160
Jazyk:  Čeština
ISBN:  80-7254-471-3
« Späť
 

Komentáre - Neuropsychiatrické syndromy jako projevy patologických forem učení

- Žiadne komentáre -