Princípy detskej anestézie

Princípy detskej anestézie
 
Cena: 29 € s DPH
Ušetríte: 48.28%!
Cena po zľave: 15,00 € s DPH
 

RECENZIE


Tato kniha je rozhodně první v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny na Slovensku a odvážím se dodat i ve střední Evropě.
Hlavnímu autorovi, doktorovi Gašparcovi, se podařilo kolem sebe soustředit autorský tým vzdělaných odborníků a nadšenců v obore anestézie i pediatrie, který společně doslova zápasí o životy kriticky nemocných dětí na špičkovém anesteziologickém pracovišti v Bratislavě. Motivací k sepsání textu byla snaha předat vlastní, po mnoho let a často bolestně nabývané zkušenosti kolegům, kteří jsou na začátku vlastního odborného růstu.
Monografie odráží hlavní motivaci autorů a ze svěžího textu je zřejmé, že jej vytvořil vzácně kompaktní kolektiv. Stručný a snadno pochopitelný text je psán dobře srozumitelným jazykem a logicky řazen do jednotlivých kapitol. Kapitoly jsou chronologicky věnovány prakticky celé obsáhlé problematice oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se zaměřením na dětský věk. Pochopení textu podporuje skutečnost, že je každá z kapitol vhodně doplněna kresbami, fotografiemi, algoritmy nebo tabulkami. Text monografie harmonicky odráží současné medicínské poznání a je doslova prostoupen dobrými praktickými radami.
Kniha jasně dokumentuje, co se autoři naučili od svých učitelů, a zřetelně vyjadřuje to, co chtějí, aby se bez obtíží naučili jejich spolupracovníci nebo nástupci v oboru.
Svým odborným obsahem i formou se kniha rozhodně řadí mezi ojedinělá díla, která vhodně doplňují odbornou literaturu pro pregraduální a zejména postgraduální výchovu lékařů v oborech anestézie, resuscitace, intenzivní medicíny i pediatrie.

Doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD.

 

Je chvályhodné, že do odboru anestéziológia a intenzívna medicína vstupuje táto publikácia. Vypĺňa medzeru – možno povedať, že je nedostatkovým artiklom písomníctva v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny.
Kolektív autorov pod vedením MUDr. Petra Gašparca sa podujal na neľahkú úlohu, ale výsledok kolektívnej práce je veľmi užitočným činom.
Táto monografia, ktorá má výpovednú hodnotu ako klinický manuál detskej anestézie a vybraných kapitol z intenzívnej medicíny, sa stane veľmi čítanou publikáciou nielen pre lekárov špecializujúcich sa v detskej anestéziologickej a intenzívnej problematike, ale aj pre anestéziologickú prax. Obsahové zloženie je dobre zvolené, publikácia je zrozumiteľná a dobre čitateľná. Vidieť, že autormi jednotlivých kapitol sú klinickí pracovníci, a nie je to len teoretická či encyklopedická učebnica. Kapitoly sú chronologicky usporiadané podľa systémov, v záveroch kapitol by mohli byť algoritmy a krátke upozornenia na možnosť komplikácií a varovania z rizík a úskalí, hoci sú mnohé kapitoly a texty obohatené praktickými radami. Metodológia je správna, rozličnosť autorských príspevkov neubrala na celistvosti, charaktere ani vyznení celého textu. Kolektívne autorské práce prinášajú rôznu optiku, čo je však v súlade s trendom odborného písomníctva, ktorý rešpektuje osobitosť a exkluzívnosť jednotlivých spoluautorov monografie.
Som presvedčený, že z odborného hľadiska bude monografia obohatením a bude využiteľná nielen v postgraduálnom rozmere, ale aj pre kategórie zdravotníckych a medicínskych adeptov usilujúcich sa pracovať v našom odbore.

Doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.

 

Obsah:

I. Historické aspekty detskej anestézie

II. KLinická patogyziológia a farmakológia

 • Farmakologické špecifiká (J. Kőppl)
 • Myorelaxancia v dětské anestezii

III. Príprava pacienta pred aneséziou

 • Anestéziologická ambulancia
 • Predoperačné vyšetrenie
 • Predoperačná príprava
 • Psychologická príprava
 • Premedikácia
 • Očkovanie

IV. Celková anestézia

 • Zabezpečenie dýchacích ciest počas anestézie
 • Zabezpečenie cievneho prístupu
 • Zabezpečenie pacienta počas operačného výkonu
 • Zabezpečenie prístupu do gastrointestinálneho traktu
 • Tekutinový manažment
 • Hypotermia a poruchy termoregulácie
 • Zabezpečenie ventilácie
 • Detské dýchacie systémy
 • Monitorovanie
 • Monitorování nervosvalového přenosu
 • Monitorovanie cirkulácie – hemodynamika
 • Monitorovanie intraabdominálneho tlaku
 • Spôsoby anestézie
 • Inhalačná anestézia
 • TIVA a TCI
 • Inhalačná anestézia verzus intravenózna anestézia
 • Komplikácie endotracheálnej intubácie a ventilácie
 • Dieťa s plným žalúdkom
 • Komplikácie regionálnej anestézie
 • Peroperačné bdenie
 • Malígna hypertermia

V. Regionálna anestézia
VI. Postanestetická starostlivosť

 • Manažment pooperačnej bolesti
 • Pooperačná nauzea a vracanie
 • Prebudenie a prepustenie pacienta z postanestetickej izby

VII. Špeciálne postupy a situácie

 • Prematúrne dieťa
 • Vrodené vývojové chyby
 • Atrézia ezofágu
 • Diafragmatická hernia
 • Atrézie gastrointestinálneho traktu
 • Biliárna atrézia
 • Syndróm krátkeho čreva

VIII. Anestézia v chirurgických odboroch

 • Očná chirurgia
 • Otorinolaryngológia
 • Flexibilná bronchoskopia
 • Neuroanestézia
 • Miniinvazívna neurochirurgia
 • Kraniosynostózy
 • Torakoskopické výkony
 • Urologické výkony
 • Spondylochirurgia
 • Artrogrypóza
 • Vrodené vývojové chyby tváre
 • Trauma a polytrauma
 • Popáleninová trauma
 • Kardioanestezie a anestezie u nesrdečních operací dětí s vrozenými srdečními vadami
 • Perioperačná hemoterapia
 • Kardiopulmonálna resuscitácia
 • Terapeutická hypotermia
 • Mimonemocničná anestézia
 • Detská ambulantná anestéziologická starostlivosť

IX. Variá

 • Feochromocytóm
 • Pľúcna hypertenzia
 • Obezita
 • Diabetes mellitus
 • Transplantácia obličiek
 • Transplantácia pečene
 • Odber orgánov od kadaverózneho darcu
 • Siamské dvojčatá
   

 

Medicínsky odbor: ChirurgiaAnesteziológia a intenzívna medicína

 

Ďalšie informácie

Autor:  Peter Gašparec a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2010
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  675
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  9788080633400
« Späť
 

Komentáre - Princípy detskej anestézie

- Žiadne komentáre -