Slovník anglických skratiek v medicíne a farmácii

Slovník anglických skratiek v medicíne a farmácii
 
Cena: 8 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 7,20 € s DPH
 

Predhovor

Dá sa tvrdiť, že ešte nikdy nebol svet sústredený do takého malého priestoru na takej veľkej ploche... Malý priestor vystihuje komunikačná blízkosť medzi odborníkmi rôznych oblastí – včítane medicíny a far­mácie, ale aj medzi ľuďmi, ktorí sú užívateľmi najrôznejších informačných technológií. Vzdialenosti medzi kontinent­mi sa začínajú merať sekundami času, ktorý je potrebný na výmenu informácií. Jediným problémom je porozumieť reči a spôsobu komunikácie. Neoficiálne a napriek mnohým výhradám sa stále širšie pri týchto komunikáciách využíva angličtina. Ale ani to nie je celkom pravda. Vzniká nový svetový jazyk, ktorý obsahuje mnohé výrazy z iných jazykov, ktorý sa buduje pre potreby informačných technológií, využitie v počítačových systémoch. Nové slová sa už do iných jazykov ani neprekladajú, používajú sa v pôvodnom tvare. Toto platí aj pre odbornú terminológiu u nás. Svetové dianie sa stále urýchľuje, komunikácia sa zefektívňuje, stále viac sa využívajú skratky – dokonca až do tej miery, že pre nezainteresovaného sa táto forma komunikácie stáva novým jazykom, ktorý je pre neho nezrozumiteľný. A práve na tento problém reaguje predložená publikácia doc. RNDr. Jozefa Kolářa, CSc. Slovník anglických skratiek v medicíne a farmácii. Aj keď sme zvyknutí na zoznam skratiek prakticky v každej rozsiahlejšej monografii, najmä vedeckej, aj tak máme často problém s porozumením textu. Nejde o chybu štúdia, ide o spôsob komunikácie, ktorý sa prejavuje aj tým, že často študujeme nové monografie „od stredu“, vyberáme si časti, ktoré nás zaujímajú z hľadiska špecializácie, bližšieho odborného záujmu. Tu potom narazíme na neprehľadnú spleť skratiek, ktoré boli síce vysvetlené v prvých kapitolách, ale už ďalej sa s nimi pracuje automaticky a ich význam sa ďalej nepribližuje. Osobitný prípad je štúdium odborného textu laickou verejnosťou – zdôrazňujem, že nejde vždy o vedeckú literatúru, často ide o rôzne priebežné správy, možno laboratórne nálezy, ktoré sú pretkané množstvom pre laika a nezainteresovaného človeka nezrozumiteľných skratiek. Napriek odstráneniu informačných bariér sa budujú bariéry nové. Je len zákonité, že hľadanie nových typov výkladových slovníkov sa nebude viazať len na vysvetľovanie významu odborných termínov, ale aj na vysvetľovanie a približovanie informácií obsiahnutých v odborných textoch.
Slovník anglických skratiek v medicíne a farmácii je jedným z kľúčov pre riešenie tejto novej situácie. Zaujali nás nielen obsah a forma spracovania a usporiadania anglických skratiek z oblasti biomedicínskych vied – najmä medicíny a farmácie – ale aj snaha o vysvetlenie mnohých z nich stručným a jasným spôsobom. Treba poznamenať, že autor nemá priestor pre vysvetlenia skratiek a pojmov pre každého, ostáva na úrovni odbornej a vedeckej komunikácie. Slovník obsahuje takmer 5000 najčastejších výrazov, pričom zahŕňa všeobecne používané skratky v odbornej anglosaskej, často aj latinskej a gréckej literatúre. Skratky sú usporia­dané v abecednom poradí, ku každej je priradený význam. Pri viacnásobnom význame sú usporiadané vysvetlenia v poradí, ako často sa ten-ktorý význam využíva. Slovník anglických skratiek v medicíne a farmácii je určený pre odborné použitie pedagógom, vedeckým pracovníkom, lekárom a farmaceutom, ktorí sa stretávajú so skratkami zaužívanými v najčastejšie používanej odbornej a vedeckej knižnej a časopiseckej literatúre (dnes prakticky výhradne v angličtine). Slovník dovoľuje používateľovi rýchlo a presne sa orientovať v problematike.
Pre širšie použitie – aj pre laickú verejnosť – kde by sa zrejme takýto slovník mohol stretnúť s rovnakým ba možno aj širším záujmom, by však bolo nevyhnutné rozšíriť výklad aj o výklad cudzojazyčných pojmov, prípadne preklad odborných pojmov do slovenčiny. To je však zrejme len námet pre budúce (doplnené a prepracované) vydanie, ak túto myšlienku autor príjme. Slovník anglických skratiek v medicíne a farmácii je po obsahovej stránke dosta­točne obsiahly a presný.
Slovník skratiek by nemal chýbať v knižnici lekárov a farmaceutov, a v organizáciách, v ktorých pracujú, mal by byť dôležitým nástrojom v každom vedeckom zariadení, ústave, laboratóriu, nemal by chýbať v žiadnej odbornej redakcii. Práve šírka tohto záberu je motiváciou aj pre Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry Herba, s.r.o. v Bratislave, ktoré sa rozhodlo Slovník anglických skratiek v medicíne a farmácii od doc. Kolářa vydať v edícii Malej lekárskej knižnice. Aj na tomto mieste treba poďakovať doc. Kolářovi za precízne spracovanie rukopisu a aktívnu spoluprácu pri príprave publikácie.
Očakávam, že táto publikácia vyvolá pozitívny ohlas širšej lekárskej a farmaceutickej verejnosti, ale aj ďalších odborníkov. Som presvedčený, že touto publikáciou otvárame nové cesty k širšiemu porozumeniu a komunikácii našich odborníkov s kolegami vo svete, že Slovník prináša cenné poznatky, ktoré užívatelia využijú nielen pre prijímanie nových odborných informácií, ale aj pri spracovaní svojich poznatkov a skúseností a ich odovzdávanie kolegom na celom svete. Publikácia im bude cenným spoločníkom a sprievodcom nielen pri štúdiu, ale aj v ich neskoršej zdravotníckej praxi.

Radko Menkyna, vedúci redaktor

 

Medicínsky odbor: Lekárske slovníky

 

Ďalšie informácie

Autor:  Jozef Kolář
Vydavateľstvo:  Herba
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2008
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  238
Formát:  12,5 x 19 cm
Jazyk:  Angličtina, Slovenčina
ISBN:  9788089171583
« Späť
 

Komentáre - Slovník anglických skratiek v medicíne a farmácii

- Žiadne komentáre -