Smrt a nesmrtelnost

Smrt a nesmrtelnost
 
 

"Dovedná žitá prítomnosť prináša príjemnú budúcnosť " , tak možno jednou vetou vyjadriť výsledok výskumu sociálnych reprezentácií smrti u populácií theravádových mníchov a ich promotérov na Srí Lanke , ktorý je v histórii československej psychológie jedinečným príkladom etnopsychologického výskumu. Hlavný dôraz je v texte kladený na metodologický a empirický aspekt výskumu, ktorý vychádza z teórie sociálnych reprezentácií. Kultúrna zásobáreň poznania geograficky situovaná na Srí Lanke ponúka respondentom ako bežne zdieľanú zásobu výkladov sveta, poznania "ako to je", tak aj širokú paletu spôsobov zvládania smrti, v každodennom živote trénovaných a aplikovaných zručností "ako na to". Aplikované zručnosti spoločne s účelom ich praktizovania diferencujú jednotlivé typy sociálnych reprezentácií smrti na Srí Lanke . Homogenita výkladov " ako to je " , dostupnosť praktických zručností  "ako na to" a zdieľaná predstava či žitá hodnota transcedencie smrti, toho nesmrteľného - Nibbany, sú tými aspektmi, ktoré diferencujú kultúrne reprezentácie smrti na Srí Lanke a v Českej republike. Záverečnú bodku knihy tvorí návrh využitie výskumných zistených pre zmenu existujúcej praxe nakladania so smrťou.

 

Medicínsky odbor: Psychiatria, psychológia

 

Ďalšie informácie

Autor:  Hytych Roman
Vydavateľstvo:  Triton
Rok vydania:  2012
Počet strán:  232
Jazyk:  český
ISBN:  978-80-7387-092-8
« Späť
 

Komentáre - Smrt a nesmrtelnost

- Žiadne komentáre -