Urológia pre praktických lekárov

Urológia pre praktických lekárov
 
Cena: 10,30 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 9,27 € s DPH
 

Z úvodu
Urológia prešla za ostatné desaťročia pozoruhodnými zmenami. Nová prístrojová technika uľahčila liečbu niektorých častých chorôb riešených predtým len otvorenými operáciami (napr. perkutánna extrakcia alebo extrakorporálna litotripsia močových kameňov, transuretrálna resekcia prostaty a nádorov močového mechúra) a moderné zobrazovacie metódy zvýšili počet náhodne zistených nádorov, diagnostikovaných vo včasnom, prognosticky priaznivom štádiu (napr. nádory obličiek). Nové liečivá nahradili niektoré chirurgické liečebné postupy (napr. farmakologická liečba počiatočných štádií benígnej prostatickej hyperplázie, liečba erektilnej dysfunkcie perorálnou farmakoterapiou inhibítormi fosfodiesterázy). Objavenie prostatického špecifického antigénu a odber materiálu metódou bioptickej pištole skvalitnili včasnú diagnostiku karcinómu prostaty. Rozvojom diagnostických metód (markery, počítačová tomografia) a kombinovanej chemoterapie obsahujúcej cisplatinu sa zlepšili liečebné výsledky u pacientov s nádormi semenníkov v takom rozsahu, že vyliečenie je v súčasnosti pravidlom aj u pacientov s metastatickou chorobou. Kým v minulosti sa akt močenia iba pozoroval, dnes sa na hodnotenie príznakov spojených s močením využívajú urodynamické metódy. Urodynamické vyšetrenie sa stalo dôležitou súčasťou vyšetrenia pacientov s poruchami močenia, inkontinencie moču a pod. Vzrastá počet pacientov s trvalou deriváciou moču (odklon moču od prirodzenej cesty). Vzniká potreba oboznámiť lekárov iných odborov s formami derivácie moču a s jej komplikáciami. Poznanie celého spektra možných metabolických komplikácií dovolí urýchliť ich diagnózu a skvalitniť liečbu. Inkontinencia moču predstavuje závažné zdravotnícke, psychosociálne a ekonomické problémy. Napriek tomu sa jej nevenuje dostatočná pozornosť. Inkontinencia moču sa dá upraviť, ak sa príčiny zavčasu spoznajú a liečia. Nestačí však, aby príčiny a liečebné možnosti poznala malá skupina špecialistov, je to povinnosťou všetkých, ktorí sa stretávajú s inkontinentnými pacientmi. V dôsledku starnutia populácie neustále pribúdajú pacienti s urologickými chorobami a urológia zaberá dôležité miesto v praktickej medicíne. Toto tvrdenie sa opiera o skúsenosti mnohých lekárov prvého kontaktu, ktorí sa v dennej praxi čoraz častejšie stretávajú s urologickým pacientom. Podiel obyvateľov vo veku 65 rokov a viac na celkovom počte obyvateľov na Slovensku sa od r. 2005 z 11,7 % zvýši v r. 2010 na 12,8 %, resp. v r. 2020 na 17,3 percent.
Okrem praktických lekárov z publikácie môžu získať informácie o riešení najčastejších urologických problémov aj v ambulantných zariadeniach pôsobiaci chirurgovia, gynekológovia, internisti, neurológovia a v neposlednom rade aj samotní poliklinickí urológovia.

Obsah:

– Príznaky chorôb urogenitálneho systému
– Zmeny vzhľadu moču
– Zmeny množstva moču
– Príznaky pri chorobách dolných močových ciest
– Vyšetrenie urologického pacienta
– Odber a vyšetrenie moču
– Zobrazovacie metódy v urológii
– Infekcie močových ciest
– Sexuálne prenosné choroby
– Urogenitálna tuberkulóza
– Intersticiálna cystitída
– Močové kamene
– Benígna prostatická hyperplázia
– Nádory močových a pohlavných orgánov
– Poranenie obličiek a močových ciest
– Choroby obsahu mieška
– Vrodené chyby močových a pohlavných orgánov
– Hyperaktívny močový mechúr
– Inkontinencia moču u žien
– Enuresis nocturna
– Derivácia moču
– Starostlivosť o pacientov s trvalou uretrálnou cievkou
– Urologické komplikácie u diabetikov
– Starostlivosť o pacientov s poranením miechy
– Andrológia
– Naliehavé situácie v urológii

 

Medicínsky odbor: Urológia, Praktický lekár

 

Ďalšie informácie

Autor:  Michal Horňák, Frederico M. Goncalves
Vydavateľstvo:  Herba
Vydanie:  Druhé
Rok vydania:  2008
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  298
Formát:  12,5 x 19 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  9788089171569
« Späť
 

Komentáre - Urológia pre praktických lekárov

- Žiadne komentáre -