Základní chirurgické techniky a dovednosti

Základní chirurgické techniky a dovednosti
 
Cena: 12,56 € s DPH
Ušetríte: 6%!
Cena po zľave: 11,81 € s DPH
 

V súčasnosti nie je na českom ani slovenskom knižnom trhu dostupná žiadna obdobná publikácia zameraná na popis základných chirurgických techník a technológií. V tomto smere je predkladaná monografia úplne jedinečná. Z odborného hľadiska ponúka čitateľom (študentom medicíny a mladým lekárom chirurgických odborov) teoretický prehľad princípov základných chirurgických techník využívaných vo všetkých chirurgických odboroch. Monografia obsahuje prehľadný obrazový materiál - schémy a fotografie, ktoré vhodným spôsobom ilustrujú a dopĺňajú textový popis jednotlivých chirurgických techník a technológií.


SÚHRN
Základné chirurgické techniky predstavujú neodmysliteľnú súčasť každodennej praxe lekárov všetkých operačných odborov. Tieto zručnosti sú už tradične odovzdávané študentom medicíny, resp. mladým chirurgom prostredníctvom praktického nácviku. Pre praktický nácvik je však vhodné, aby študent teoreticky ovládal princípy týchto techník.
Táto publikácia ponúka prehľad teoretických princípov základných chirurgických zručností a techník (opis spôsobov práce so základnými chirurgickými nástrojmi, opis princípov chirurgickej preparácie či hemostázy, prezentácie spôsobov uzlenia, šitie atď.). Značná pozornosť je v publikácii venovaná tiež prezentácii energetických zariadení bežne používaných na operačnej sále i popisu špecifík prostredia operačnej sály. Vedomosti zahŕňajúce základné fyzikálne princípy fungovania týchto zariadení aj ich účinky na biologické tkanivá by mali byť súčasťou teoretických znalostí každého študenta medicíny.
Publikácia ponúka praktický prehľad základných chirurgických nástrojov, techník a zariadení, s ktorými prichádzajú do styku študenti medicíny v priebehu výučby chirurgie. Sú prezentované teoretické informácie, ktoré povedú študentov medicíny od okamihu vstupu do prostredia operačnej sály cez chirurgické umývanie rúk a opis šijacieho materiálu až po chirurgickú suturu a spôsoby krytia operačnej rany. Publikácia nie je mienená ako alternatíva tréningu základných chirurgických techník, ale ako odrazový mostík k správnemu nácviku týchto techník.

 

Medicínsky odbor: Chirurgia

 

 

Ďalšie informácie

Autor:  Ihnát Peter
Vydavateľstvo:  Grada
Rok vydania:  2017
Počet strán:  152
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  český
ISBN:  978-80-271-0334-8
« Späť
 

Komentáre - Základní chirurgické techniky a dovednosti

- Žiadne komentáre -