Zlomeniny pätovej kosti

Zlomeniny pätovej kosti
 
Cena: 18 € s DPH
Ušetríte: 6%!
Cena po zľave: 16,92 € s DPH
 

Predslov:

Pätová kosť má významné postavenie vo funkcii nohy. Prostredníctvom talu sa na ňu prenáša hmotnosť celého tela a silným ťahom Achillovej šľachy sa stáva ramenom páky, ktorá dáva do pohybu celú nohu. Z hľadiska morfológie patrí medzi najzložitejšie kosti ľudského tela. Anatomická rekonštrukcia zlomenej päty je jedným z predpokladov navrátenia jej dôležitých funkcií.
Pre každého úrazového chirurga je operácia zlomeniny pätovej kosti veľkou výzvou, ale zároveň aj zodpovednosťou. Jeden chybný krok pri operácii môže znamenať zlý výsledok. Niekedy si operatér pripadá ako dieťa, ktoré dostane stavebnicu lega a každú kocku musí nájsť a uložiť na správne miesto, aby vytvoril ten správny tvar. Vniknutie do problematiky zlomenín päty znamená niekoľkoročné úsilie, systematické štúdium a získavanie komplexných praktických skúseností.
Slovenská literatúra nemá žiadnu monografiu, ktorá by sa zaoberala zlomeninami päty. V českej literatúre sú známe dve cenné monografie Wondráka: Zlomeniny kosti patní (1964) a Stehlíka a Štulíka: Zlomeniny patní kosti (2005), ktoré sú už dnes z pohľadu liečby zastarané alebo je v nich len jednostranný pohľad na ošetrenie zlomenín päty.
Cieľom tejto monografie bolo nielen to, aby lekárovi operatérovi pomohla rýchlo nájsť optimálny spôsob ošetrenia tohto poranenia päty, ale aby si v nej svoje kapitoly našiel aj študent medicíny.
Čitateľ monografie môže nájsť chronologický prehľad začínajúci anatómiou, biomecha­nikou, diagnostikou, klasifikáciami a postupný prechod ku klinickým kapitolám jednotlivých operačných metód ošetrenia zlomenín päty. Osobitne chcem upozorni na to, že za každou kapitolou sú moje vlastné klinické skúsenosti a názory, ktoré som získal z viac ako dvadsaťročnej praxe. Na báze týchto skúseností som v závere formuloval vlastný terapeutický koncept.
Chcel by som týmto poďakovať prof. Zwippovi a jeho kolegom za získanie cenných vedomostí počas stáže na Klinike úrazovej a rekonštrukčnej chirurgie v Drážďanoch, za konzultácie s prof. R. Sandersom, prednostovi Anatomického ústavu LF SZU Bratislava doc. MUDr. J. Mentelovi za možnosť zhotovenia anatomických preparátov nohy, ktoré som použil v knihe. Moja vďaka patrí aj mojim kolegom z Kliniky úrazovej chirurgie SZU Bratislava, ktorí mi asistovali a pomáhali pri jednotlivých operáciách.
V neposlednom rade chcem úprimne poďakovať za cenné rady a pripomienky mojim oponentom, odbornému redaktorovi a celej redakcii Vydavateľstva Herba za spracovanie rukopisu a vydanie tejto knižky. 

 

Úvod:

Liečba dislokovaných intraartikulárnych zlomenín a chirurgické riešenie poúrazových deformít kalkanea patrí medzi technicky najnáročnejšie výkony v traumatológii a ortopédii. Už v minulosti považovali L. Böhler a R. Watson – Jones zlomeniny päty za najvážnejší a neriešiteľný problém úrazov kostí ľudského tela vôbec. V histórii liečby týchto zlomenín možno vidieť veľa spôsobov ošetrenia, ale ani jeden neprinášal uspokojivé výsledky.

Aj v súčastnosti nie je názor na spôsob repozície a fixácie týchto zlomenín jednotný. Väčšina traumatológov zaoberajúcich sa zlomeninami päty prešla rôznymi úskaliami najrôznejších operačných techník. Na jednej strane to boli šetrné perkutánne techniky s použitím Kirschnerových drôtov alebo skrutiek, ktoré však neboli stabilné a v priebehu liečby dochádzalo ku dislokácii kostných úlomkov. Na druhej strane pri exaktnej repozícii a osteosyntéze pomocou otvorených metód zase hrozila ranová infekcia. Moderným trendom riešenia zlomenín päty naďalej zostal individuálny terapeutický koncept s výberom najvhodnejšej metódy podľa morfológie zlomeniny a individuality pacienta.

Aj keď sa použije akákoľvek metóda, vždy zostáva hlavným cieľom liečby anatomická rekonštrukcia tvaru kalkanea a kĺbových plôch, ktorá je garanciou dobrej funkcie nohy.

Základom správnej liečby je presná diagnostika so získaním čo najväčšieho množstva informácií o charaktere zlomeniny. Najcennejším zobrazovacím vyšetrením dnešnej doby je CT s 3D rekonštrukciou, ktoré presne zobrazí priebeh línií lomu, rozsah dislokácie úlomkov. Lekár pomocou neho zlomeninu zaklasifikuje a rozhoduje sa pre správny spôsob liečby.

Pri operáciách päty treba ma dobrú priestorovú orientáciu s jasnou predstavou obnovenia nielen kĺbových plôch, ale aj celej vonkajšej konfigurácie päty. Pri riešení korekcie päty je potrebné poznať biomechaniku nohy a dopredu predvída, aký dopad bude ma chirurgický zásah na ostatné kĺby a nohu.

Pre dobrý výsledok liečby je dôležitá nielen rekonštrukcia kosti, ale aj práca s mäkkými tkanivami. Po úraze sú ľahko zraniteľné a vyžadujú jemné a citlivé zaobchádzanie. Nešetrný chirurgický zásah s devastáciou kože, podkožia a ostatných mäkkých štruktúr a nedodržanie timingu operácie vedie neraz k vážnym komplikáciám rany.

Popri operačnej liečbe je nemenej dôležitá aj spolupráca s fyzioterapeutom. Rehabilitačná liečba dokáže eliminovať následky úrazu a zároveň aj nášho aktívneho operačného úsilia.

Pri liečbe každej zlomeniny päty je dôležité aj posudkové a sociologické hľadisko. Až 96% pacientov nášho súboru bolo v produktívnom veku a 12% sa stalo invalidnými dôchodcami. Z celkového počtu pacientov 31% muselo meniť svoje zamestnanie. Väčšina pacientov (85%) mala dlhšiu dobu liečenia a práceneschopnosti ako 1/2 roka a až v 34% došlo k trvalým následkom.

 

Medicínsky odbor´: Ortopédia, traumatológia; Rehabilitácia

 

Ďalšie informácie

Autor:  Vladimír Popelka
Vydavateľstvo:  Herba
Rok vydania:  2016
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  128
Formát:  16 x 23 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  978-80-89631-58-2
« Späť
 

Komentáre - Zlomeniny pätovej kosti

- Žiadne komentáre -