Všeobecné obchodné podmienky platné pre e-shop vydosveta.sk

 

Predávajúci/prevádzkovateľ je spoločnosť Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. So sídlom: Jilemnického 57, 036 01 Martin, IČO: 31 604 676, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro vložka číslo 1818/L

 

Kupujúci/používateľ: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní a odošle elektronickú objednávku.

 

Pre platnosť objednávky je nutné v objednávkom formulári vyplniť všetky povinne označené údaje.

Objednávka je prijatá okamžite a kupujúci je o jej prijatí informovaný mailom. V prípade, že tento informatívny mail nebude doručený, je potrebné nás kontaktovať telefonicky a objednávku overiť.

Odoslaná, resp. prijatá objednávka sa stáva návrhom kúpnej zmluvy; kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru na adresu uvedenú kupujúcim.

Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickej objednávke.

Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba).

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Zb.). V prípade, že kupujúci tovar neprevezme včas alebo ho odmietne prevziať, môže byť zverejnení v registri dlžníkov a máme právo žiadať o vrátenie nákladov spojených s doručením tovaru.

 

 

Ceny za doručenie a dodacia lehota


Pre kupujúceho sú platné ceny, ktoré boli uvedené v čase objednávania tovaru. Vydavateľstvo Osveta si vyhradzuje právo zmeny cien v závislosti od vysokého nárastu inflácie, zmeny peňažného kurzu (v prípade zahraničného tovaru) a zmenami cien určených od iných dodávateľov.

 

 

Ceny za doručenie pre SR a ČR


Zásielky vybavujeme prostredníctvom prepravnej spoločnosti GEIS a na požiadanie zákazníka (treba uviesť v poznámke objednávkového formulára) prostredníctvo Slovenskej pošty.

  • 3,50 €: dobierka pri hodnote objednávky do 14,99 €, platí pre Slovensko
  • 4,50 €: dobierka pri hodnote objednávky od 15 €, platí pre Slovensko
  • od 7,00 €: dobierka, platí pre Českú republiku
  • 0,00 €: osobný odber - možný len v Martine (v dohodnutom termíne)

 

Tovar dodávame v lehote 24 hodín od vytvorenia objednávky do 21 dní.

V prípade, že si objednáte viac titulov, z ktorých nie všetky máme na sklade, budeme vás informovať. Objednané tituly vám môžeme poslať postupne alebo po doplnení ostatného tovaru.

Dodacia lehota sa môže predĺžiť v prípade objednávania zahraničných titulov. Vydavateľstvo Osveta nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru spôsobené vinou poštovej alebo inej zásielkovej spoločnosti.

 

 

Zrušenie objednávky:

Objednávky spravidla odosielame na druhý deň od prijatia objednávky. Do tejto doby má zákazník možnosť objednávku zrušiť, resp. do doby pred expedovaním objednávky.

Prevádzkovateľ e-shopu je oprávnený jednostranne zrušiť objednávku, a to v prípade:

  • ak je tovar vypredaný
  • ak je chybne zadaná cena produktu

 

Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.