Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory

Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory
 
Cena: 13 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 10,40 € s DPH
 

1 Terminológia
2 Osteológia

 • 2.1 Všeobecná osteológia
 • 2.2 Kosti lebky – ossa cranii
 • 2.3 Stavce – vertebrae
 • 2.4 Kosti hrudníka – ossa thoracis
 • 2.5 Kosti hornej končatiny – ossa membri superioris
 • 2.6 Kosti dolnej končatiny – ossa membri inferioris

3 Artrológia

 • 3.1 Všeobecná artrológia
 • 3.2 Spojenia kostí lebky
 • 3.3 Spojenia chrbtice
 • 3.4 Spojenia hrudníka
 • 3.5 Spojenia kostí hornej končatiny
 • 3.6 Spojenia dolnej končatiny

4 Myológia

 • 4.1 Všeobecná myológia
 • 4.2 Svaly hlavy – musculi capitis
 • 4.3 Svaly krku – musculi colli
 • 4.4 Svaly hrudníka – musculi thoracis
 • 4.5 Svaly brucha – musculi abdominis
 • 4.6 Svaly panvového dna
 • 4.7 Svaly chrbta – musculi dorsi
 • 4.8 Svaly hornej končatiny – musculi membri superioris
 • 4.9 Svaly dolnej končatiny – musculi membri inferioris

5 Tráviaci systém – systema digestorium

 • 5.1 Ústna dutina – cavitas oris
 • 5.2 Jazyk – lingua
 • 5.3 Zuby – dentes
 • 5.4 Slinné žľazy – glandulae salivariae
 • 5.5 Hltan – pharynx
 • 5.6 Pažerák – oesophagus
 • 5.7 Žalúdok – gaster – ventriculus
 • 5.8 Tenké črevo – intestinum tenue
 • 5.9 Hrubé črevo – intestinum crassum
 • 5.10 Pečeň – hepar
 • 5.11 Žlčové cesty, žlčník – ductuli biliferi, vesica biliaris
 • 5.12 Podžalúdková žľaza – pancreas
 • 5.13 Pobrušnica – peritoneum

6 Dýchací systém – systema respiratorium

 • 6.1 Nosová dutina – cavitas nasi
 • 6.2 Prinosové dutiny – sinus paranasales
 • 6.3 Hrtan – larynx
 • 6.4 Priedušnica – trachea, priedušky – bronchi
 • 6.5 Pľúca – pulmo
 • 6.6 Pohrudnica a popľúcnica – pleura
 • 6.7 Medzipľúcie – mediastinum

7 Kardiovaskulárny systém – systema cardiovasculare

 • 7.1 Srdce – cor
 • 7.2 Krvné obehy – circuitus sanguinis

8 Lymfatický systém – systema lymphaticum

 • 8.1 Hlavné lymfatické kmene a lymfatické uzliny – vasa lymphatica et nodi lymphoidei
 • 8.2 Detská žľaza – thymus
 • 8.3 Slezina – lien, splen

9 Močový systém – systema urinarium

 • 9.1 Oblička – ren
 • 9.2 Obličkové kalichy – calices renales
 • 9.3 Obličková panvička – pelvis renalis
 • 9.4 Močovod – ureter
 • 9.5 Močový mechúr – vesica urinaria
 • 9.6 Močová rúra – urethra

10 Mužský pohlavný systém – systema genitale masculinum

 • 10.1 Semenník – testis
 • 10.2 Nadsemenník – epididymis
 • 10.3 Semenovod – ductus deferens
 • 10.4 Mechúriková žľaza – glandula vesiculosa
 • 10.5 Predstojnica – prostata
 • 10.6 Miešok – scrotum
 • 10.7 Pohlavný úd – penis

11 Ženský pohlavný systém – systema genitale femininum

 • 11.1 Vaječník – ovarium
 • 11.2 Vajíčkovod – tuba uterina
 • 11.3 Maternica – uterus
 • 11.4 Pošva – vagina
 • 11.5 Vrch ohanbia – mons pubis
 • 11.6 Veľké pysky ohanbia – labia majora pudendi
 • 11.7 Malé pysky ohanbia – labia minora pudendi
 • 11.8 Predsieň pošvy – vestibulum vaginae
 • 11.9 Dráždivé orgány ženy
 • 11.10 Veľké predsieňové žľazy – glandulae vestibulares majores – Bartholiniho žľazy
 • 11.11 Prsník – mamma

12 Endokrinné žľazy – glandulae endocrinae

 • 12.1 Podmozgova žľaza – hypofýza – hypophysis, glandula pituitaria
 • 12.2 Šuškovité teliesko – epifýza – glandula pinealis
 • 12.3 Štítna žľaza – glandula thyroidea
 • 12.4 Prištítna žľaza – glandula parathyroidea
 • 12.5 Nadoblička – glandula suprarenalis
 • 12.6 Langerhansove ostrovčeky pankreasu – insulae pancreaticae

13 Nervový systém – systema nervosum

 • 13.1 Miecha – medulla spinalis
 • 13.2 Miechové nervy – nervi spinales
 • 13.3 Predĺžená miecha – medulla oblongata, most – pons
 • 13.4 Hlavové nervy – nervi craniales
 • 13.5 Stredný mozog – mesencephalon
 • 13.6 Retikulárna formácia
 • 13.7 Mozoček – cerebellum
 • 13.8 Medzimozog – diencephalon
 • 13.9 Senzitívne dráhy
 • 13.10 Bazálne gangliá – nuclei basales
 • 13.11 Motorické systémy
 • 13.12 Predný mozog – telencephalon – cerebrum
 • 13.13 Dutiny centrálneho nervového systému
 • 13.14 Limbický systém
 • 13.15 Pleny centrálneho nervového systému – meninges
 • 13.16 Mozgové tepny – arteriae cerebri
 • 13.17 Mozgové žily a splavy tvrdej pleny – venae cerebri et sinus durae matris
 • 13.18 Autonómny nervový systém – systema nervorum autonomicum

14 Oko a súvisiace štruktúry – oculus et structurae pertinentes

 • 14.1 Očná guľa – bulbus oculi
 • 14.2 Vedľajšie súčasti oka – structurae oculi accessoriae

15 Ucho – auris

 • 15.1 Vonkajšie ucho – auris externa
 • 15.2 Stredné ucho – auris media
 • 15.3 Vnútorné ucho – auris interna

 

Medicínsky odbor: Anatómia, Ošetrovateľstvo a iné zdravotnícke odbory

 

Ďalšie informácie

Autor:  Yvetta Mellová, Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Milan Mello, Lenka Kunertová, Magdaléna Marčeková
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Tretie
Rok vydania:  2024
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  184
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  978-80-8063-526-8
« Späť
 

Komentáre - Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory

- Žiadne komentáre -