Dorastové lekárstvo

Dorastové lekárstvo
 
Cena: 45 € s DPH
Ušetríte: 55.55%!
Cena po zľave: 20,00 € s DPH
 

ÚVOD
 

Obdobie dospievania predstavuje veľmi špecifickú fázu života, jednoznačne odlišnú od predchádzajúceho obdobia detstva, ako aj od budúceho obdobia dospelosti. V praxi sa venuje zvýšená pozornosť najmä novorodencom a mladším deťom, kým osobité potreby adolescentov v čase ich rýchleho fyzického, sexuálneho a emocionálneho vývoja sú často zanedbávané.
Obdobie adolescencie predstavuje a vždy bude predstavovať veľkú neznámu. So zmenami v spoločenskom živote sa mení aj spôsob života adolescentov. Tým sa modifikuje zdravie aj choroby adolescentov, ktorí ovplyvňujú nielen mladších jedincov, ale ako budúci rodičia budú ovplyvňovať i vývoj ďalšej generácie. Starostlivosť o ich vývoj je teda dôležitejšia úloha, ako sa zdá.
Prvá knižná publikácia zostavovateľov a autorov profesora Kresáneka a docentky Furkovej Dorastové lekárstvo bola vydaná v roku 2006 ako celoštátna učebnica pregraduálneho a postgraduálneho druhu.
Vývoj v medicíne, a tým aj v dorastovom lekárstve vo svete i u nás postupuje veľmi rýchlo. Z tohto aspektu považujeme za opodstatnené vydanie ďalšieho dielu, ktorý dopĺňa komplexný pohľad na problematiku dorastového veku v uvedenej učebnici. Kapitoly venované najnovším pokrokom v tejto oblasti medicíny prinášajú informácie o vyšetrovacích metódach, diagnostike chorôb a nových spôsoboch liečby.
Samostatné kapitoly tvorí starostlivosť o adolescentov so špeciálnymi potrebami – o jedincov so zdravotným postihnutím, starostlivosť o jedincov s abúzom návykových látok a adolescentov v rómskej komunite.
Jednotlivé kapitoly napísané českými a slovenskými odborníkmi v oblasti dorastového lekárstva prinášajú praktické odporúčania a rady na poskytnutie a zabezpečenie kontinuálnej medicínskej starostlivosti u adolescentov.
Učebnica dopĺňa študijný materiál pre lekárov pri príprave na certifikovanú pracovnú činnosť v danom odbore, je vhodným pregraduálnym aj postgraduálnym učebným odborným textom pre každého, kto sa vo svojej činnosti stretáva so starostlivosťou o dospievajúcich.

Zostavovatelia

 

OBSAH

 

 • Úvod
 • Adolescentný vek a psychosociálne charakteristiky
 • Respiračné ochorenia vyvolané atypickými patogénmi
 • Difúzne intersticiálne pľúcne procesy 
 • Samoočisťovacia schopnosť pľúc a jej poruchy
 • Arteriálna hypertenzia 
 • Fyzická záťaž a šport u adolescentov s ochorením kardiovaskulárneho systému
 • Prolaps mitrálnej chlopne (A. Jurko, A. Jurko ml.) 
 • Funkčné ochorenia gastrointestinálneho systému v adolescentnom veku
 • Gastroezofágová refluxná choroba u adolescentov (Z. Havlíčeková, R. Szépeová) 
 • Tyreopatie v detskom veku a adolescencii 
 • Poruchy puberty (M. Čiljaková)
 • Poruchy metabolismu lipidů u dětí a adolescentů 
 • Raynaudov fenomén v adolescentnom veku
 • Vybrané autoimunitné systémové ochorenia adolescentného veku 
 • Niektoré osobitosti v adolescentnej nefrológii
 • Bolesť hlavy u adolescentov
 • Demyelinizačné ochorenia centrálneho nervového systému v adolescentom veku
 • Epilepsia v adolescentnom veku
 • Tetanický syndróm
 • Kraniocerebrálna trauma 
 • Gravidita v adolescentnom veku
 • Gynekologická endokrinológia v adolescentnom veku 
 • Gynekologická sonografia v adolescentnom veku 
 • Očkovanie proti ľudským papilomavírusom a dorastový vek
 • Dermatovenerologická problematika v adolescencii
 • Nádorové ochorenia u adolescentov a mladých dospelých
 • Vitamín D a adolescenti 
 • Poruchy spánku u adolescentov
 • Aktuálne témy adolescentnej psychiatrie 
 • Špecifické terapeutické prístupy pri poruchách výživy so zameraním na obezitu
 • Posudzovanie zdravotného stavu mladistvých pri príprave na pracovné povolanie
 • Syndrom rizikového chování v dospívání
 • Péče o dospívající ohrožené abúzem návykových látek 
 • Zdravotná, sociálna a výchovná starostlivosť o adolescentov so zdravotným postihnutím 
 • Vplyv minoritnej rómskej komunity na zdravie adolescentov
 • Rast a vývoj človeka, novodobá sekulárna akcelerácia
 • Vybrané kapitoly z pediatrickej ortopédie adolescentného veku
 • Register 

 

Medicínsky odbor: Vnútorné lekárstvo, Psychiatria, Dermatovenerológia, Ortopédia, Neurológia, Gynekológia, Onkológia, Adiktológia

 

Ďalšie informácie

Autor:  Ľubica Jakušová, Ján Buchanec, Peter Bánovčin a kolektív
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2014
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  608
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  slovenský, český
ISBN:  978-80-8063-419-3
« Späť
 

Komentáre - Dorastové lekárstvo

- Žiadne komentáre -