FACHDEUTSCH MEDIZIN. EIN LEHRBUCH FÜR ZUKÜNFTIGE ÄRZTE

FACHDEUTSCH MEDIZIN. EIN LEHRBUCH FÜR ZUKÜNFTIGE ÄRZTE
 
Cena: 10 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 8 € s DPH
 

PREDSLOV


Koncepcia vysokoškolskej učebnice pre študentov medicíny „Fachdeutsch Medizin. Ein Lehrbuch für zukünftige Ärzte“ vychádza z predpokladu, že študenti majú solídne jazykové znalosti z nemčiny na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Zámerom autoriek zodpovedá aj supervízia lekárov pôsobiacich v nemecky hovoriacich krajinách, čím prispieva k samozrejmej požiadavke interdisciplinárnej spolupráce. Táto spolupráca potvrdzuje, že najmä v stredoeurópskom priestore je nemčina popri angličtine jazykom s vysokou mierou uplatnenia.

Didaktické spracovanie učebnice je zrkadlom požiadaviek kladených na medikov a tak má každá lekcia stabilnú stavbu a štruktúru: anatomicko-fyziologickú časť, klinickú časť a opakovanie. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú preto názorné anatomické a klinické ilustrácie, ktoré sú pre študentov lekárskych fakúlt nevyhnutnou podporou pre pochopenie a fixáciu lekárskych termínov. Východiskové texty, ilustrácie a videá sú spracované a precvičované v cvičeniach, ktoré reflektujú ciele autoriek predstaviť odbornú lexiku medicíny a možnosti jej osvojenia prostredníctvom stratégií učenia – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písaný a hovorený prejav.
Odborné autentické texty tvoria podstatnú zložku jednotlivých lekcií (vstupné, ťažiskové, doplnkové texty), ktoré nie sú príliš dlhé, čím umožňujú efektívnejšiu prácu na vyučovaní – porozumenie výpovede textu, určenie hlavnej myšlienky odsekov ako aj pochopenie syntaktických a sémantických štruktúr. Vzhľadom na klesajúcu úroveň jazykových znalostí u študentov považovali autorky za zmysluplné zaradiť pre túto cieľovú skupinu recipientov aj opakovanie niektorých základných gramatických javov. Naopak, v lekciách sú začlenené aj rozširujúce gramatické pravidlá, aby sa dosiahla určitá gramatická progresia.
Žiadna odborná jazyková učebnica nemôže úplne vyčerpať okruhy a témy daného odboru. Toto dielo predstavuje vybrané okruhy primerané vedomostiam a dĺžke jazykovej výučby (2 semestre). V závere je priložený Kľúč k riešeniam vybraných cvičení, ktorý obsahuje najmä riešenia cvičení zameraných na gramatiku. Pri takzvaných otvorených úlohách sa riešenie neuvádza, aby sa podporila kreativita študentov. Prehľadnou pomôckou pri štúdiu je aj Nemecko-slovenský slovník.

 

Obsah:

 

 • Anatomieunterricht

A Der menschliche Körper
B Anatomie und Krankheiten 
C Wiederholung 

 • Kardiologie 

A Der Blutkreislauf 
B Herzerkrankungen 
C Wiederholung 

 • Pneumologie

A Aufbau der Atmungsorgane
B Lungenerkrankungen
C Wiederholung 

 • Urologie 

A Das Urogenitalsystem
B Erkrankungen der Nieren und Harnwege 
C Wiederholung 

 • Verdauung 

A Aufbau und Funktion des Verdauungssystems 
B Erkrankungen des Verdauungstraktes 
C Wiederholung 

 • Gynäkologie und Geburtshilfe 

A Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
B Frauenkrankheiten und Schwangerschaft
C Wiederholung 

 • Hämatologie

A Das Blut 
B Bluterkrankungen
C Wiederholung

 • Otorhinolaryngologie

A ORL – Otorhinolaryngologie 
B H-N-O-Krankheiten
C Wiederholung 

 • Stomatologie 

A Aufbau der Zähne 
B Zahnerkrankungen 
C Wiederholung 

 • Endokrinologie 

A Drüsen und Hormone
B Stoffwechsel- und Hormonerkrankungen 
C Wiederholung

 • Augenheilkunde 

A Aufbau und Funktion des Auges 
B Augenkrankheiten & Sehschwäche
C Wiederholung 

 • Dermatologie

A Aufbau der Haut 
B Hauterkrankungen
C Wiederholung

 • Pädiatrie 

A Kinderheilkunde und Jugendmedizin
B Kinderkrankheiten 
C Wiederholung

 • Neurologie

A Zentrales und peripheres Nervensystem 
B Neurologische Erkrankungen 
C Wiederholung

 • LÖSUNGSSCHLÜSSEL
 • DEUTSCH-SLOWAKISCHES WÖRTERBUCH
 

Ďalšie informácie

Autor:  MÁRIA BUJALKOVÁ, ANNA BARNAU
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2018
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  227
Formát:  16 x 23 cm
Jazyk:  slovenský, nemecký
ISBN:  978-80-8063-465-0
« Späť
 

Komentáre - FACHDEUTSCH MEDIZIN. EIN LEHRBUCH FÜR ZUKÜNFTIGE ÄRZTE

- Žiadne komentáre -