Farmakológia antiinfekčných liečiv

Farmakológia antiinfekčných liečiv
 
Cena: 10 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 8 € s DPH
 

Krátky obsah:

VŠEOBECNÁ ČASŤ

 • 1 Antimikrobiálne liečivá

ŠPECIÁLNA ČASŤ

 • 2 Protivírusové liečivá – antivirotiká
 • 3 Antibakteriálne liečivá
 • 4 Antifungálne liečivá – antimykotiká
 • 5 Antiprotozoálne liečivá

PRINCÍPY TERAPIE NIEKTORÝCH INFEKČNÝCH OCHORENÍ

 • 6 Princípy terapie vírusových infekcií
 • 7 Princípy terapie bakteriálnych infekcií
 • 8 Princípy terapie mykotických infekcií
 • 9 Princípy terapie protozoálnych infekcií

PRÍLOHY

 • 10 Zoznamy antimikrobiálnych liečiv a liekov
 • 11 Zaradenie antimikrobiálnych liekov podľa ATC klasifikácie
 • 12 Zoznam použitej a odporúčanej literatúry pre ďalšie štúdium

REGISTER


Z predslovu

Predkladáme Vám novú učebnicu, ktorá sa zaoberá problematikou farmakológie antimikrobiálnych liečiv. Liečba infekčných ochorení bola požiadavkou ľudstva cez celú históriu jeho existencie, ale skutočné úspechy prinieslo až dvadsiate storočie. V prvej polovici to boli najprv chemoterapeutiká – salvarsan a sulfónamidy, ale skutočný prielom do liečby infekčných ochorení priniesol až penicilín, prvé úspešné antibiotikum, ktoré sa v klinickej praxi širšie používa od polovice minulého storočia.
Druhá polovica dvadsiateho storočia znamenala liekovú explóziu vo všeobecnosti, ktorá sa nevyhla ani skupine antimikrobiálnych liečiv. Ich význam nevyplýva iba z udelenia niekoľkých Nobelových cien v tejto oblasti, ale najmä z významného predĺženia priemerného ľudského života spôsobeného využitím antimikrobík v tých častiach sveta, kde sa antimikrobiálne liečivá začali používať v širšom meradle.

Antimikrobiálne liečivá nestratili svoj význam ani v ére úspešnej prevencie, keď sa podarilo sofistikovanou stratégiou očkovania prakticky eliminovať niektoré infekčné ochorenia. Práve naopak. Nové ochorenia, zmazávanie hraníc dané globalizáciou a masívnymi presunmi obyvateľstva umožňujúce výskyt niektorých ochorení aj v oblastiach, kde sa predtým nevyskytovali, ale aj rezistencia proti štandardným antibiotikám sú výzvou či apelom na bdelosť vo využívaní antimikrobiálnych liečiv. K bdelosti nabáda aj skutočnosť, že vývoj v skupine antimikrobiálnych liečiv v súčasnosti stagnuje. Vyplýva z toho, že ich využívanie by malo mať exaktný odborný charakter, ktorý možno dosiahnuť iba vtedy, ak budú používané podľa štandardov zodpovedajúcich požiadavkám „evidence based medicine – EBM“. Aj keď ide o liečivá obsiahnuté v liekoch na lekársky predpis, dobré vedomosti v tejto oblasti musí mať aj lekárnik, a to nielen pre potrebu informovania pacienta, ale aj pre kontrolu správnej preskripcie.

Predložená učebnica je rozdelená na niekoľko kapitol, v ktorých sú rozpracované jednak všeobecné aspekty vlastností antimikrobiálnych liečiv, farmakologická problematika liečiv proti jednotlivým typom mikroorganizmov (vírusy, baktérie a koky, prvoky, plesne a huby), ako aj terapeutické použitie jednotlivých liečiv. Učebnica podáva systematicky, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov nielen o antimikrobiálnych liečivách, ale aj o vyvolávateľoch infekčných chorôb a charakterizuje základné infekčné ochorenia. Text kapitol je obohatený o tabuľky, ktoré prinášajú prehľad takmer všetkých liečiv používaných v Slovenskej republike a najvýznamnejších registrovaných liekov. Údaje o liečivách a názvoch liekov sa overovali z databázy registrovaných liekov ŠUKL.
Kniha je určená na systematické štúdium farmakológie, ale aj ako príručka na vyhľadávanie akútne žiadaných čiastkových informácií. Veríme, že si v tomto smere nájde nielen svojich čitateľov a užívateľov, ale že tiež prispeje ku kvalitnejšej utilizácii antimikrobiálnych liečiv v našom regióne.

autori

 

Medicínsky odbor: Farmakológia, Učebnice

 

Ďalšie informácie

Autor:  Magdaléna Kuželová, Božena Kovácsová, Pavel Švec
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2010
Väzba:  Mäkká
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  Slovenčina
ISBN:  978-80-8063-327-1
« Späť
 

Komentáre - Farmakológia antiinfekčných liečiv

- Žiadne komentáre -