Klinická a radiačná onkológia 1. + 2. diel

Klinická a radiačná onkológia 1. + 2. diel
 
Cena: 99 € s DPH
Ušetríte: 59.6%!
Cena po zľave: 40,00 € s DPH
 

Obsah 1. diel:

I PRINCÍPY KLINICKEJ A RADIAČNEJ ONKOLÓGIE

 • 1 K historii klinické/experimentální a radiační onkologie v České republice
 • 2 História klinickej/experimentálnej a radiačnej onkológie v Slovenskej republike
  – vznik a vývoj onkológie na Slovensku
 • 3 Klinická a radiačná onkológia ako súčasť medicíny založenej na dôkazoch
 • 4 Molekulární biologie
 • 5 Nádorové onemocnění
 • 6 Epidemiológia a prevencia zhubných nádorov
 • 7 Diagnostika, staging, stratifikácia a monitorovanie chorých v onkológii
 • 8 Zobrazovacie metódy v onkológii
 • 9 Principy chirurgické léčby nádorových onemocnění
 • 10 Symptomatológia a signológia zhubných nádorov – systémové, paraneoplastické a paraendokrinné prejavy nádorových ochorení
 • 11 Principy radiační onkologie
 • 12 Modelovanie rádiobiologických účinkov rádioterapie
 • 13 Princípy protinádorovej chemoterapie
 • 14 Hormonálne manipulácie v liečbe nádorov
 • 15 Principy biologické a cílené léčby solidních nádorů
 • 16 Metodika multimodálnej terapie zhubných nádorov
 • 17 Posudzovanie liečebnej odpovede, kritériá hodnotenia výsledkov (RECIST)
 • 18 Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie a principy jejich prevence a léčby
 • 19 Biologické principy transplantace hematopoetických kmenových buněk
 • 20 Design, analýza a etické aspekty klinických studií v onkologii
 • 21 Základy biostatistiky pro onkology
 • 22 Informačná infraštruktúra klinickej a radiačnej onkológie založenej na dôkazoch
 • 23 Farmakoekonomické aspekty v onkológii
 • 24 Rešpektovanie preferencií pacientov pri rozhodovaní o stratégii a taktike protinádorovej liečby
 • 25 Komplexná rehabilitácia v onkológii
 • 26 Konštituovanie interdisciplinárneho onkologického tímu a jeho úlohy
 • 27 Postavení doplňkové a alternativní medicíny v onkologii
 • 28 Paliatívna starostlivosť v onkológii
 • 29 Lékařská etika

II. HEMATOLOGICKÉ ZHUBNÉ NÁDORY

 • 30 Leukémie
 • 31 Chronická lymfocytová leukémia
 • 32 Chronická myelocytová leukémia
 • 33 Myelodysplastický syndróm
 • 34 Myeloproliferatívne ochorenia
 • 35 Hodgkinova choroba
 • 36 Nehodgkinovy lymfomy
 • 37 Monoklonální gamapatie

 

Obsah 2. diel:

III SOLÍDNE NÁDORY

 • 38 Nádory centrálneho nervového systému
 • 39 Nádory oka, orbity a adnexov
 • 40 Karcinomy hlavy a krku
 • 41 Karcinomy plic a pleurální mezoteliom
 • 42 Nádory mediastina
 • 43 Nádory jícnu
 • 44 Karcinomy žaludku
 • 45 Karcinom tlustého střeva, konečníku a anu
 • 46 Nádory tenkého střeva
 • 47 Karcinomy jater a žlučových cest
 • 48 Nádory slinivky břišní
 • 49 Nádory obličky a horných močových ciest
 • 50 Zhubné nádory močového mechúra, močovej rúry a penisu
 • 51 Karcinóm prostaty
 • 52 Nádory testis
 • 53 Zhoubné nádory děložního hrdla, vulvy a pochvy
 • 54 Endometriální karcinom
 • 55 Zhoubné nádory vaječníků56 Gestační trofoblastická nemoc
 • 57 Karcinomy prsu – manažment na základě přístupu založeného na důkazech
 • 58 Karcinóm štítnej žľazy a prištítnych teliesok
 • 59 Zhubné nádory endokrinných žliaz
 • 60 Nádory pohybového systému
 • 61 Malígny melanóm
 • 62 Karcinómy kože a kožných adnexov
 • 63 Zhubné nádory u imunosuprimovaných pacientov
 • 64 Nádory neznámé primární lokalizace
 • 65 Dětská onkologie
 • 66 Geriatrická onkológia
 • 67 Princípy sledovania dlhodobo prežívajúcich pacientov s medicínsky a spoločensky najvýznamnejšími druhmi zhubných nádorov po liečbe

IV MOŽNOSTI LIEČBY METASTATICKEJ CHOROBY

 • 68 Metastázy do centrálneho nervového systému
 • 69 Metastázy do pľúc
 • 70 Metastázy do pečene
 • 71 Metastázy do skeletu

V KLINICKÁ PRAX V ONKOLÓGII

 • 72 Akutní stavy v onkologii
 • 73 Prevencia a manažment radiačnej a chemickej toxickosti protinádorovej liečby
 • 74 Mukozitída po chemorádioterapii
 • 75 Poškození kůže a kožních adnex
 • 76 Infekčné komplikácie protinádorovej liečby u imunokompromitovaných pacientov
 • 77 Kardiotoxickosť po antineoplastickej liečbe
 • 78 Dýchavičnosť u onkologických chorých
 • 79 Pneumotoxickosť po protinádorovej liečbe
 • 80 Manažment malígnych výpotkov
 • 81 Neurotoxickosť po antineoplastickej liečbe
 • 82 Nefrotoxickosť a urotoxickosť protinádorovej liečby
 • 83 Nevolnost a zvracení u onkologických pacientů
 • 84 Průjem u onkologických pacientů
 • 85 Hematologická toxicita, na důkazech založená indikace leukocytárních růstových faktorů
 • 86 Poruchy krevního srážení u solidních nádorů
 • 87 Sexuální dysfunkce a poruchy plodnosti u onkologických pacientů
 • 88 Zajištění cévního přístupu u onkologicky nemocných
 • 89 Management chronické nádorové bolesti
 • 90 Zásady nutriční podpory u onkologických pacientů
 • 91 Depresia u onkologických pacientov
 • 92 Interakcie cytostatík s inými liekmi
 • 93 Možnosti chemorádioterapie u chorých s orgánovými dysfunkciami
 • 94 Manažment onkologických pacientok počas tehotnosti
 • 95 Multiplicitní zhoubné nádory
 • 96 Prežívanie onkologických chorých v minulosti, prítomnosti a budúcnosti
 • 97 Kvalita života přežívajících onkologických pacientů po antineoplastické léčbě
 • 98 Chyby a omyly v onkológii a ich manažment
 • 99 Právní aspekty poskytování zdravotní péče v onkologii
 • 100 Advokácia v onkológii

 

Medicínsky odbor: Onkológia, RTG, CT, sono-, radiologické vyšetrovacie metódy

 

Ďalšie informácie

Autor:  Ľudovít M. Jurga a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2010
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  1658
Formát:  21 x 29,7 cm
Jazyk:  Slovenský, Český
ISBN:  9788080633028
« Späť
 

Fotogaléria - Klinická a radiačná onkológia 1. + 2. diel

 

Komentáre - Klinická a radiačná onkológia 1. + 2. diel

- Žiadne komentáre -