KLINICKÁ BIOCHÉMIA. VYBRANÉ KAPITOLY

KLINICKÁ BIOCHÉMIA. VYBRANÉ KAPITOLY
 
Cena: 25 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 20 € s DPH
 

PREDHOVOR


Predkladaná publikácia vznikla na základe požiadavky tak študentov medicíny, ako aj mladých lekárov pripravujúcich sa na atestáciu z vnútorného lekárstva, respektíve klinickej biochémie. Jej osnovou boli prednášky z predmetu klinická biochémia na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte, ktorý sa tu vyučuje už viac ako desať rokov. Keďže rozsah predmetu je limitovaný, ani učebnica nepokrýva celú problematiku klinickobiochemickej diagnostiky, ale sústreďuje sa na poruchy iónovej a acidobázickej rovnováhy a základnú diagnostiku ochorení vybraných orgánov. Učebnica klinickej biochémie má ambíciu stať sa praktickou pomôckou pre študentov vyšších ročníkov medicíny a začínajúcich lekárov pri štúdiu základov laboratórnej medicíny. Mala by im uľahčiť zorientovanie sa v rutinne používaných klinicko-biochemických vyšetreniach, ktoré vyplývajú z dostupných odborných odporúčaní aj z medicínskej praxe.
Pre lekárov a laboratórnych diagnostikov v špecializačnej príprave v odbore klinická biochémia by táto kniha mohla tvoriť odrazový mostík k podrobnejšiemu štúdiu laboratórnych metód a ich použitiu v rámci diagnostických a monitorovacích algoritmov. Ako každý medicínsky odbor, aj klinická biochémia sa rýchlo vyvíja a postupne sa integruje s ďalšími odbormi laboratórnej medicíny. Nové diagnostické metódy prenikajú hlbšie do podstaty biochemických mechanizmov ľudského organizmu, o slovo sa hlásia „omické“ metódy. Nie je vylúčené, že laboratórne vyšetrenie budú o pár rokov výrazne odlišné od tých dnešných, kapitoly budú musieť byť aktualizované a nové dopísané v súlade so stavom „up-to date“. Nateraz by sme boli radi, ak by
predkladaná kniha motivovala a inšpirovala novú generáciu lekárov k tomu, aby vstúpili do tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti medicíny. Zásluhou správne indikovaných laboratórnych vyšetrení budú mať lekári viac relevantných informácií o ochorení, z čoho bude profitovať predovšetkým pacient, ale i spoločnosť.
Kolektív autorov ďakuje za odborné pripomienky a konštruktívnu kritiku textu doc. MUDr. Jozefovi Firmentovi, PhD. (I. Klinika anesteziológie a internej medicíny, UPJŠ LF a UNLP), doc. MUDr. Ivane Valočíkovej, PhD. (I. interná klinika, UPJŠ LF a UNLP),doc. Ing. Kataríne Dubayovej, PhD. (Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF), doc. MVDr. Zuzane Kosteckej, PhD. (Katedra chémie, biochémie a biofyziky, UVLF) a primárke MUDr. Anne Stecovej, CSc. (Medirex, a.s., Bratislava). Autori ďakujú aj recenzentom za ich pripomienky a odborné posúdenie predloženého textu menovite prof. MUDr. Jaroslavovi Racekovi, DrSc. (Ústav klinické biochemie a hematologie, LF UK Plzeň), prof. MUDr. Dušanovi Dobrotovi (Ústav lekárskej biochémie, UK, JLF Martin) a prof. MUDr. Danielovi Pellovi, PhD. (II. Kardiologická klinika VÚSCH a UPJŠ LF).
Napriek snahe vyhnúť sa nepresnostiam a chybám, je možné, že nejaké vyskytnú, preto uvítame akúkoľvek spätnú väzbu od čitateľov, vrátane pripomienok na doplnenie či rozšírenie kapitol.


Kolektív autorov, 2020

 

Medicínsky odbor: Biochémia

 

Ďalšie informácie

Autor:  MUDr. Eva Ďurovcová, PhD.; prof. Ing. Mária Mareková, CSc.; MUDr. Angela Molčányiová, PhD.; prof. MUDr. Ladislav Turecký, PhD.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2020
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  301
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  978-80-8063-489-6
« Späť
 

Komentáre - KLINICKÁ BIOCHÉMIA. VYBRANÉ KAPITOLY

- Žiadne komentáre -