Metódy sledovania plodnosti. Prirodzená cesta k potomstvu

Metódy sledovania plodnosti. Prirodzená cesta k potomstvu
 
Cena: 6 € s DPH
Ušetríte: 66.66%!
Cena po zľave: 2,00 € s DPH
 

Obsah publikácie si môžete pozrieť TU.

 

PREDHOVOR

 

Plánovanie rodiny je prejavom zodpovedného prístupu muža a ženy na základe ich spoločného rozhodnutia. Aj keď sa v rôznych dobách a kultúrach predstava o ideálnej veľkosti rodiny menila, vždy existovali rôzne spôsoby kontroly počatia. V súčasnosti sú dostupné mnohé metódy, ktoré sa odlišujú predovšetkým svojou spoľahlivosťou, účinkami na zdravie, vplyvom na vzťah partnerov, finančnou dostupnosťou, etickou a náboženskou prijateľnosťou. Môžeme ich rozdeliť na dve základné skupiny: antikoncepčné metódy a metódy sledovania plodnosti. Kým antikoncepčné metódy sú opatrenia, ktoré zabraňujú počatiu, metódami sledovania plodnosti sa dá počatie oddialiť, ale aj dosiahnuť. Moderné metódy sledovania plodnosti umožňujú určiť najvhodnejší čas na počatie dieťaťa a zároveň vymedziť obdobie, kedy sa dá tehotenstvu bezpečne vyhnúť. Ich základom je pozorovanie a záznam prirodzene sa vyskytujúcich ukazovateľov a príznakov plodnej a neplodnej fázy menštruačného cyklu. V odbornej literatúre sa stretávame s označením uvedených metód ako prirodzené plánovanie rodičovstva, prirodzená regulácia počatia, metódy prirodzenej kontroly počatia, prípadne metódy neplodných dní. V predkladanej monografii používame pojem „metódy sledovania plodnosti“, pretože je jednoduchý, výstižný a použiteľný pre prax.
Monografia pozostáva z piatich častí. Prvá poskytuje základné informácie o reprodukčnom systéme muža a ženy a životných obdobiach ženy. Zaoberá sa tiež problematikou neplodnosti a jej príčinami. V druhej a tretej kapitole sú charakterizované vybrané metódy sledovania plodnosti všeobecne a pomocou niektorých dôležitých aspektov. Uplatnenie metód je náplňou štvrtej časti. Posledná, piata, kapitola ponúka ukážky edukačných programov zameraných na uvedenú problematiku. Publikácia sa opiera o vedecké poznatky a skúsenosti z praxe. Text si nenárokuje byť komplexný.

Monografia je určená predovšetkým párom, ktorým záleží na ich zdraví i zdraví ich potomstva a chcú sa dozvedieť aktuálne a objektívne informácie z oblasti moderných metód sledovania plodnosti. Veríme, že predkladaná problematika bude dobrou pomôckou aj pre študentov zdravotníckych odborov a svojím obsahom zaujme i zdravotníckych profesionálov.
V závere chceme poďakovať za cenné pripomienky k rukopisu recenzentom Mons. prof. ThDr. Františkovi Tondrovi, prof. ThDr. Cyrilovi Hišemovi, PhD., doc. PhDr. Ľudmile Matulníkovej, PhD. a MUDr. Imrichovi Žigovi, CSc.
Naše poďakovanie patrí aj doc. akad. mal. Pavlovi Ruskovi, ArtD., Barbore Bobotovej a Stanislave Kanderovej za výtvarnú úpravu a ThLic. Romanovi Sekovi.
Nakoniec sa chceme poďakovať našim rodinám za ich trpezlivosť a pochopenie.
Za autorský kolektív

Monika Naďová

 

Medicínsky odbor: Gynekológia a pôrodníctvo, Ošetrovateľstvo

Edícia: Rady pre rodičov

 

Ďalšie informácie

Autor:  Monika Naďová, Viera Simočková, Ľubomír Javorka
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2012
Väzba:  Mäkká
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  9788080633868
« Späť
 

Komentáre - Metódy sledovania plodnosti. Prirodzená cesta k potomstvu

- Žiadne komentáre -