Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach

Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach
 
Cena: 5 € s DPH
Ušetríte: 60%!
Cena po zľave: 2 € s DPH
 

Učebnica je určená na výučbu psychiatrického ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia.

 

Predhovor

Nepriaznivým medicínskym javom súčasnosti je zvyšujúca sa komorbidita duševných porúch a telesných ochorení. Sestra pracujúca na ktoromkoľvek somatickom nemocničnom oddelení, ale i v komunitnom ošetrovateľstve sa u svojich pacientov čoraz častejšie stretáva s problémami psychického charakteru. Ošetrovanie pacientov s psychickými ťažkosťami je náročné a vyžaduje špecifický a profesionálny prístup. S postupným odhaľovaním príčin duševných chorôb, spoznávaním vzájomných vzťahov medzi rôznymi chorobnými procesmi, ako i s významným skvalitnením liečebných metód v psychiatrii sa vyvíjalo a napreduje aj psychiatrické ošetrovateľstvo. Cieľom reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku je postaviť hodnotu duševného zdravia na úroveň telesného zdravia a zrovnoprávniť duševne chorého pacienta s telesne chorým pacientom. Tento zámer sa nepodarí naplniť bez významnej pomoci sestier. Súčasná sestra ponúka svojmu pacientovi také intervencie, ktoré zároveň redukujú stigmu – značku duševnej poruchy.
Cieľom tejto publikácie je preto podať dostatok informácií o najčastejšie sa vyskytujúcich komorbidných psychických problémoch – o ich výskyte, prejavoch a spôsoboch ošetrovania. Pre sestru je dôležité, aby vedela identifikovať dôležité rizikové i protektívne faktory vzniku psychických porúch, nadviazať efektívnu komunikáciu s duševne chorým, zvoliť správny prístup k pacientovi a budovať terapeutický vzťah. Je potrebné posilniť edukáciu pacienta sestrou v oblasti duševného zdravia. Texty neobsahujú komplexnú problematiku uvádzaných psychických porúch a nevenujú sa ani všetkým psychickým poruchám, poskytujú však určitý rámec na zvládnutie najčastejších problémov pri ošetrovaní pacientov s psychiatrickou komorbiditou.
Verím, že publikácia sa stane užitočnou praktickou pomôckou pre sestry pracujúce na somatických nemocničných oddeleniach i v oblasti komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti, pomocníkom pre študentov bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva a možno aj inšpiráciou pre sestry, ktoré uvažujú o štúdiu špecializácie v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii.

Andrea Čerňanová

 

Obsah

1 Psychické príznaky u somaticky chorých

 • 1.1 Duševná porucha, jej prejavy a dôsledky
 • 1.2 Psychické príznaky u somaticky chorých, ich výskyt, príčiny vzniku a dôsledky
 • 1.3 Spolupráca s psychiatrom a psychiatrickou sestrou

2 Špecifiká ošetrovania pacientov s psychickými problémami

 • 2.1 Špecifiká pri posudzovaní stavu pacienta
 • 2.2 Špecifiká v prístupe k pacientovi
 • 2.3 Špecifiká pri realizácii ošetrovateľskej starostlivosti

3 Ošetrovanie chorých s psychickými poruchami

 • 3.1 Delírium
 • 3.2 Úzkosť
 • 3.3 Depresia
 • 3.4 Suicídium
 • 3.5 Agresia
 • 3.6 Mánia
 • 3.7 Schizofrénia a jej podobné psychózy
 • 3.8 Demencia
 • 3.9 Alkohol a iné formy drogovej závislosti
 • 3.10 Poruchy intelektu
 • 3.11 Poruchy príjmu potravy
 • 3.12 Komplikácie psychofarmakoterapie ohrozujúce život

 

Odbor: Učebnice, Ošetrovateľstvo a iné zdravotnícke odbory, Psychiatria

 

Ďalšie informácie

Autor:  Andrea Čerňanová
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2011
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  87
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  978-80-8063-354-7
« Späť
 

Komentáre - Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach

- Žiadne komentáre -