Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti

Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
 
Cena: 4 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 3,20 € s DPH
 

Obsah publikácie si môžete pozrieť TU.

 

PREDHOVOR


Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Teoretická príprava ošetrovateľských štandardov, ich tvorba a postupná realizácia v ošetrovateľskej praxi si vyžaduje tvorivý a zodpovedný kolektív sestier.
„Národný program kvality SR na roky 2004 – 2008“ a prijatie reformných zákonov boli hlavnými medzníkmi zavádzania štandardizácie v zdravotníctve. Pre ošetrovateľstvo ako samostatnú vednú disciplínu a pre sestry na všetkých postoch sa tým vytvorila náročná úloha vypracovať a zaviesť do praxe ošetrovateľské štandardy.
Riadiacim článkom v tejto oblasti sa stali odborníčky z odboru ošetrovateľstva MZ SR a pracovné skupiny v jednotlivých odboroch, ktorých cieľom bolo vypracovať jednotné postupy práce, či starostlivosti a predložiť ich ošetrovateľskej verejnosti na aplikáciu v praxi.
Publikácia „Štandardy v ošetrovateľstve“ sa stala základným dokumentom pre sestry vo všetkých klinických odboroch. Postupne sa začali procesuálne štandardy zavádzať do praxe, čo bola náročná a tŕnistá cesta a našla pozitívnu odozvu.
Dosiahnuté vzdelanie sestier, ich sústavné vzdelávanie, uvedomelý postoj, získané zručnosti a profesionálne manažérske schopnosti priniesli do ošetrovateľskej praxe svoj efekt.
Publikáciou „Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti“ poukazujeme na prínos ošetrovateľských štandardov aj na konkrétnom a veľmi náročnom klinickom pracovisku a prezentujeme používanie štandardov v ošetrovateľskej praxi.
Veríme, že publikácia, v ktorej prinášame okruh štandardov viacnásobne overených v praxi na pracoviskách intenzívnej medicíny, si nájde opäť miesto v rukách každej sestry a že aplikáciou v praxi dosiahneme poskytovanie kvalitnej ošetrovateľskej starost - livosti.

autorky

 

Medicínsky odbor: Ošetrovateľstvo, Intenzívna medicína

 

Ďalšie informácie

Autor:  Eva Červeňanová, Gabriela Opršalová
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2012
Počet strán:  86
Jazyk:  Slovenčina
ISBN:  9788080633721
« Späť
 

Komentáre - Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti

- Žiadne komentáre -