Ošetrovateľstvo – teória a vedecký výskum

Ošetrovateľstvo – teória a vedecký výskum
 
Cena: 9,29 € s DPH
Ušetríte: 46.2%!
Cena po zľave: 5,00 € s DPH
 

PREDHOVOR

Vážení čitatelia, dostáva sa vám do rúk druhé, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice zameranej na vedeckú prípravu v odbore ošetrovateľstvo. Určená je hlavne študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom a špecializačnom štúdiu, pedagógom, ale aj sestrám z praxe, ktoré majú záujem o túto problematiku. Prepracovanie a doplnenie textu bolo motivované výrazným rozvojom ošetrovateľstva a viacročnou prácou autorského kolektívu, ktorý sa podieľa na profesionálnej príprave sestier, vedení záverečných prác a na realizácii výskumných projektov.
Učebnica je rozdelená do kapitol a podkapitol, ktorých obsahom sú jednotlivé problémy ošetrovateľského výskumu. V úvodných častiach je spracovaná problematika ošetrovateľstva ako vednej disciplíny v kontexte súčasnej vedy. Ďalšie kapitoly sú venované výskumnému procesu a jeho jednotlivým fázam vrátane práce s literatúrou a inými dokumentmi. Konkrétne ide o prípravu projektu, formulovanie výskumného problému a hypotéz, stanovenie výskumnej vzorky, špecifické metódy zberu empirických údajov a metódy ich vyhodnotenia. Okrem kvantitatívneho prístupu k riešeniu výskumných problémov učebnica ponúka i základy kvalitatívneho prístupu používaného v ošetrovateľskom výskume. Zahrnuté sú v nej aj etické problémy spojené s realizáciou výskumu, ďalej problematika publikovania a prezentácie výskumných výsledkov. Záverečná kapitola je venovaná ošetrovateľstvu založenom na dôkazoch, ktoré umožňuje implementáciu výsledkov výskumu do klinickej praxe. Takto členená vysokoškolská učebnica podáva komplexnejší pohľad na výskumnú činnosť a v neposlednom rade môže byť praktickou pomôckou pri tvorbe záverečných prác.

 

Krátky obsah:

  • Ošetrovateľstvo ako veda
  • Výskumný proces a jeho fázy
  • Metódy zberu empirických informácií
  • Štatistické metódy
  • Kvalitatívne metódy
  • Publikovanie a prezentácia výsledkov
  • Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch

 

 

Medicínsky odbor: Ošetrovateľstvo a iné zdravotnícke odbory

 

Ďalšie informácie

Autor:  Katarína Žiaková a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Druhé
Rok vydania:  2009
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  323
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  Slovenčina
ISBN:  9788080633042
« Späť
 

Komentáre - Ošetrovateľstvo – teória a vedecký výskum

- Žiadne komentáre -