Priame perorálne antikoagulanciá

Priame perorálne antikoagulanciá
 
Cena: 19,90 € s DPH
Ušetríte: 19.6%!
Cena po zľave: 16,00 € s DPH
 

PREDHOVOR

Priame perorálne antikoagulanciá predstavujú novinku v antikoagulačnej liečbe. Po starom a dobrom warfaríne sú po viac ako 60 rokoch na trhu dostupné nové prípravky, ktoré priniesli rozvoj
a pokrok v terapeutických možnostiach a postupoch. V mnohých odvetviach medicíny pretrvávajú predstavy, že antikoagulačná liečba je záležitosť internistických disciplín. Avšak v klinickej praxi sa denne stretávame s faktom, že antikoagulačná terapia má silný interdisciplinárny charakter. Z pohľadu pacienta sú priame perorálne antikoagulanciá v porovnaní s warfarínom vnímané pozitívnejšie najmä pre jednoduchšie nastavenie a nepotrebný pravidelný monitoring liečby. V lekárskej a akademickej obci však vieme, že aj tento druh liečby má svoje úskalia a nie každý pacient z nej profituje.
Myšlienka napísať knihu na tému priamych perorálnych antikoagulancií bola spontánna, vychádzajúca zo subjektívnych poci tov lekára, ktorému chýba ucelený pohľad na aktuálnu problematiku antikoagulačnej liečby. Táto učebnica bola vytvorená predovšetkých pre študentov lekárskych fakúlt, ako aj pre lekárov, ktorí si pri narastajúcom spoločenskom tlaku usilujú prehlbovať vedomosti a poskytovať čo najlepšiu starostlivosť o pacienta. V mene všetkých autorov odporúčame medikom a lekárom, aby si našli čas a chuť na štúdium priamych perorálnych antikoagulancií.

 

ÚVOD


Antikoagulačná liečba zaznamenala v posledných rokoch významný posun v medicíne nielen v terapeutických možnostiach, ale aj v prevencii trombotických ochorení. Pod voľbou antikoagulačnej liečby nerozumieme iba heparínové a kumarínové preparáty, ale aj priame perorálne antikoagulanciá (DOAC), ktoré v mnohých prípadoch nahrádzajú a vytláčajú pôvodné rokmi overené liečebné postupy. Táto pomerne nová skupina liekov ponúka dve základné alternatívy liečiv: inhibítory faktora Xa (xabany) a priame inhibítory trombínu (gatrany). Xabany reprezentuje rivaroxaban, apixaban a edoxaban. Gatrany zastupuje dabigatran etexilát. Liečba DOAC-mi priniesla nielen lepší komfort pre pacientov, ktorí už nemusia byť pravidelne laboratórne monitorovaní, ale v mnohých prípadoch DOAC dosahujú aj lepší bezpečnostný profil. Prínos DOAC v medicíne je nepopierateľný. Svoje miesto majú nielen v kardiológii a hematológii, ale aj v iných medicínskych disciplínach.

 

Obsah publikácie si môžete pozrieť TU.

 

Ďalšie informácie

Autor:  JURAJ SOKOL, FRANTIŠEK NEHAJ, MICHAL MOKÁŇ, JURAJ CHUDEJ
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2018
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  265
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  978-80-8063-463-6
« Späť
 

Komentáre - Priame perorálne antikoagulanciá

- Žiadne komentáre -