Profesionálne opatrovateľstvo - úvod do teórie

Profesionálne opatrovateľstvo - úvod do teórie
 
Cena: 8 € s DPH
Ušetríte: 62.5%!
Cena po zľave: 3 € s DPH
 

OBSAH:

- I. Všeobecná časť

 • 1 Opatrovateľstvo
 • 2 K histórii opatrovateľstva a vzdelávania
 • 3 Povolanie opatrovateľa
 • - 3a Charakteristika práce opatrovateľa
 • - 3b Sociálne služby a poskytovanie opatrovateľskej služby
 • 4 Zdravie
 • - 4a Zdravie, starostlivosť o zdravie
 • - 4b Zdravotná starostlivosť
 • 5 Hygiena a opatrenia zabezpečujúce zdravie
 • 6 Bezpečnosť v práci opatrovateľa
 • - 6a Ochrana zdravia pri práci
 • - 6b Požiarna prevencia

- II. Úvod do teórie opatrovateľst va

 • 7 Úcta v práci opatrovateľa
 • 8 Prístupy k duchovnému zdraviu a postoj opatrovateľa
 • 9 Opatrovateľský proces
 • - 9a Prvá fáza opatrovateľského procesu – posúdenie
 • - 9b Druhá fáza opatrovateľského procesu – plánovanie
 • - 9c Tretia fáza opatrovateľského procesu – vykonanie
 • - 9d Štvrtá fáza opatrovateľského procesu – vyhodnotenie
 • 10 Dokumentácia v opatrovateľstve


Úvod
Trend starnutia populácie si vyžaduje, aby sme venovali pozornosť potrebám, ktoré tento fenomén sprevádzajú. Predpokladáme, že je záujmom celej spoločnosti mať seniorov nezávislých, schopných sebaopatery, schopných aktívne fungovať a obohacovať spoločnosť.
Opatrovateľstvo ako disciplína formuje základy uceleného súboru poznatkov a vedomostí, ktoré napomôžu porozumieť seniorovi a jeho opatrovateľským potrebám a tiež pri utváraní zručností každodenného opatrovania seniora v jeho prirodzenom prostredí alebo v zariadení sociálnych služieb.
Očakávame, že študenti odborov starostlivosť o seniorov, opatrovateľstvo, zamestnanci zariadení sociálnych služieb a zamestnanci zariadení opatrovateľskej služby, členovia rodiny a blízke podporné osoby seniorov, ktorí pomoc vyžadujú, nájdu v texte východisko k riešeniu niektorých opatrovateľských činností.
Kniha, ktorú máte v rukách, je zameraná na všeobecné podmienky opatrovania a starostlivosti o seniorov. Je prvou časťou, na ktorú nadväzujú ďalšie, ktoré problematiku opatrovateľskej praxe a teórie doplňujú a rozširujú.
Kniha vznikala na základe potrieb praxe. Míľnikom vo vývoji opatrovateľského vzdelávania je etapa prechodu od jednotlivých krátkodobých kurzov, nezriedka spornej kvality, organizovaných rozmanitými organizáciami, k procesu budovania systematického školského vzdelávania, ktoré smeruje k získaniu odbornej spôsobilosti na výkon odborných činností opatrovateľa.
Veríme, že spoločne prispejeme k rozvoju kvalitného opatrovateľstva a napomôžeme dôstojný, kvalitný a šťastný život osobám, ktoré pomoc opatrovateľa potrebujú.

PhDr. Anna Krišková, PhD
 

Medicínsky odbor: Ošetrovateľstvo a iné zdravotnícke odbory

 

Ďalšie informácie

Autor:  Anna Krišková
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Rok vydania:  2010
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  164
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  Slovenčina
ISBN:  9788080633301
« Späť
 

Komentáre - Profesionálne opatrovateľstvo - úvod do teórie

- Žiadne komentáre -