Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie

Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
 
Cena: 10 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 8 € s DPH
 

Monografia je určená odbornej verejnosti v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie vrátane študentov pregraduálneho a postgraduálneho i špecializačného štúdia.

 

ÚVOD

Svetová zdravotnícka organizácia považuje reprodukčné a sexuálne zdravie celej populácie za jednu zo svojich priorít. Zvlášť sa zameriava na reprodukčné a sexuálne zdravie žien ako nositeliek budúcich generácií.
Reprodukčné a sexuálne zdravie je široký pojem a na jeho zlepšovaní participujú rôzne organizácie, ako aj vedné odbory z oblasti zdravotníctva, psychológie, sociológie a i. Z tohto dôvodu je aj v centre pozornosti pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva prostredníctvom podpory, prevencie i priameho riešenia problémov a starostlivosti počas fyziologických procesov aj chorôb.
Pôrodná asistencia a ošetrovateľstvo ako regulované povolania sú usmerňované smernicami Európskej únie, ktoré sa týkajú predovšetkým požadovaného vzdelania. Starostlivosť o reprodukčné a sexuálne zdravie ženy predstavuje významnú časť kurikúl v obidvoch odboroch a veríme, že táto publikácia pomôže doplniť vedomosti z danej oblasti, pretože poskytuje pomerne ucelený materiál nielen pre vysokoškolské štúdium, ale aj pre odbornú verejnosť v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.
Publikácia je rozdelená do troch častí. Prvá časť je všeobecná a vychádza z definície SZO o reprodukčnom a sexuálnom zdraví. Orientuje sa na psychologické, sociálne a kultúrne aspekty reprodukčného a sexuálneho zdravia ženy a na hygienicko- epidemiologické aspekty v starostlivosti o ženu. Druhá časť sa venuje odbornej starostlivosti o ženu s gynekologickými problémami. Tretia časť sa zaoberá starostlivosťou v pôrodníctve – od plánovaného rodičovstva cez fyziológiu tehotnosti, pôrodu a popôrodného obdobia až po niektoré problémy a ochorenia počas tehotnosti, pôrodu a šestonedelia. Zahŕňa aj starostlivosť o fyziologického novorodenca.
V monografii sú použité predovšetkým ošetrovateľské diagnózy NADA International taxonómie II na roky 2009–2011 aj z toho dôvodu, že v pôrodnej asistencii zatiaľ nie sú vyvinuté špecifické diagnostické kategórie (midwifery diagnosis categories). Napriek tomu sa tu vyskytuje aj zopár špecifických diagnóz pôrodnej asistencie, ktoré sa uvádzajú v odborných zahraničných zdrojoch.
Prezentované témy sú len čiastkovým pohľadom do oveľa širšej problematiky reprodukčného a sexuálneho zdravia ženy, no autorský kolektív verí, že i tak napomôžu rozšírenie poznatkov v tejto oblasti.

Eva Urbanová

 

OBSAH

1 Všeobecné aspekty reprodukčného a sexuálneho zdravia ženy

 • 1.1 Reprodukčné a sexuálne zdravie
 • 1.2 Psychologické aspekty sexuálneho a reprodukčného zdravia ženy
 • 1.3 Sociálne a kultúrne aspekty sexuálneho a reprodukčného zdravia ženy
 • 1.4 Násilie voči ženám
 • 1.5 Hygienicko-epidemiologické aspekty starostlivosti o ženu

2 Gynekologická starostlivosť o ženu v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii

 • 2.1 Posudzovanie reprodukčného a sexuálneho zdravia ženy
 • 2.2 Zápalové choroby rodidiel – starostlivosť o ženu
 • 2.3 Nádorové choroby rodidiel – starostlivosť o ženu
 • 2.4 Perioperačná starostlivosť o ženu pri gynekologických operáciách
 • 2.5 Klimaktérium – starostlivosť o ženu
 • 2.6 Špecifické prístupy ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v detskej gynekológii
 • 2.7 Poruchy plodnosti – starostlivosť o ženu
 • 2.8 Poruchy menštruačného cyklu – starostlivosť o ženu
 • 2.9 Akútne stavy v gynekológii – starostlivosť o ženu
 • -- 2.9.1 Mimomaternicová tehotnosť
 • -- 2.9.2 Akútna torzia ovariálneho tumoru, torzia adnexov, ruptúra ovariálnej cysty
 • -- 2.9.3 Vonkajšie gynekologické krvácanie ohrozujúce život
 • 2.10 Nákazy prenášané pohlavným stykom a ich riziká pre ženu  a dieťa
 • 2.11 Urogynekologické ochorenia – starostlivosť o ženu pri močovej inkontinencii
 • 2.12 Choroby prsníkovej žľazy – starostlivosť o ženu

3 Pôrodnícka starostlivosť o ženu, plod a novorodenca v ošetrovateľst ve a pôrodnej asistencii

 • 3.1 Fyziologická tehotnosť, pôrod a šestonedelie
 • -- 3.1.1 Plánované rodičovstvo
 • -- 3.1.2 Fyziologická tehotnosť a prenatálna starostlivosť o ženu a plod
 • -- 3.1.3 Fyziologický pôrod – starostlivosť o ženu a plod v prvej a druhej pôrodnej dobe
 • -- 3.1.4 Fyziologický pôrod – starostlivosť o ženu v tretej a vo štvrtej pôrodnej dobe
 • -- 3.1.5 Fyziologické šestonedelie – starostlivosť o ženu
 • -- 3.1.6 Podpora dojčenia
 • -- 3.1.7 Fyziologický novorodenec
 • 3.2 Problémy a ochorenia počas tehotnosti, pôrodu a šestonedelia
 • -- 3.2.1 Poruchy trvania tehotnosti – starostlivosť o ženu a plod
 • -- 3.2.2 Niektoré pridružené ochorenia v tehotnosti – starostlivosť o ženu a plod
 • -- 3.2.3 Akútne stavy v pôrodníctve – starostlivosť o ženu a plod
 • -- 3.2.4 Komplikácie v šestonedelí – starostlivosť o ženu
 • -- 3.2.5 Perinatálna strata

 

Medicínsky odbor: Ošetrovateľstvo a iné zdravotnícke odbory

 

Ďalšie informácie

Autor:  Eva Urbanová a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2010
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  254
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  9788080633431
« Späť
 

Komentáre - Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie

- Žiadne komentáre -