Súdnolekárska alkohológia

Súdnolekárska alkohológia
 
Cena: 15 € s DPH
Ušetríte: 53.35%!
Cena po zľave: 7,00 € s DPH
 

Nadmerné požívanie alkoholických nápojov sprevádza rod Homo sapiens od nepamäti, súc uložené v hmlistých obrysoch ľudských dejín. Tento neduh - alkoholizmus - sprevádza i človeka modernej doby, kedy jeho následky, definované v exaktnej rovine práva alebo ekonomiky, majú svoju negatívnu spoločenskú projekciu nielen do osobných či rodinných tragédií, ale aj do násilnej trestnej činnosti, zlyhania alkoholizovaných vodičov za volantom alebo do podoby tragických pracovných úrazov.
V súvislosti s rozvojom soudnolekárskej vedy a moderných laboratórnych technológií sa u nás i vo svete zhromaždil značný objem poznatkov nielen o účinkoch alkoholických nápojov na človeka, ale aj o súdobých metódach detekcie etanolu v rôznych tkanivách ľudského tela. Pri hlbšom prieniku do dnes už samostatnej vedeckej disciplíny - forenznej alkohológie - bádateľ rýchlo zistí existenciu informácií neraz roztrieštených, neucelených či dokonca vzájomne antagonistických.
Kolektív pracovníkov Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, v spolupráci s pracovníkmi Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, vedomý si týchto skutočností, vzal na seba dosť neľahká úloha: roztriediť, systematizovať a epikriticky vyhodnotiť dostupné poznatky o alkohole, jeho variantoch, o biotransformácii tejto látky v ľudskom tele, či o možnostiach exaktného laboratórneho vyšetrovania biologických materiálov a kritického posudzovania stupňa ovplyvnenia živého subjektu touto látkou. Dlhoročné skúsenosti oboch pracovísk vo vyšetrovaní a posudzovaní stavov ovplyvnených požitým alkoholom autori konfrontovali s poznatkami svetovej literatúry v nádeji, že súbor takto získaných poznatkov či názorových rovín, zhmotnený v predkladanej monografii, pomôže k lepšej orientácii v uvedenej problematike nielen súdnym lekárom, ale i psychológom, psychiatrom, lekárom iných medicínskych odvetví, príslušníkom Polícia ČR a iných zložiek štátnej moci, ktoré majú účasť a záujem na represiu alkoholizmu a následkov jeho konzumácie, či už v rovine medicínske jalebo právnej.
A preto, alebo práve preto, vznikla táto kniha, ktorú autorský kolektív s úctou predkladá čitateľskej verejnosti.

 

Krátky obsah:

 • 1. Zneužívanie alkoholu v historických súvislostiach
 • 2. Represia alkoholizmu v novodobých dejinách nášho štátu
 • 3. Alkohol, alkoholické nápoje a súvisiace pojmy
 • 4. Alkohol ako xenobiotikum
 • 5. Účinky alkoholu na živý organizmus
 • 6. Vonkajšie prejavy alkoholického ovplyvnenia
 • 7. Kvantifikácia a kvalifikácia účinku alkoholu na neuropsychické funkcie človeka
 • 8. Možnosti a spôsoby detekcie alkoholického ovplyvnenia
 • 9. Neogenéza alkoholu
 • 10. Forenzné aspekty hodnotenia a posudzovania alkoholického ovplyvnenia
 • 11. Medicínske aspekty interakcie iných alkoholov s ľudským organizmom
 • 12. Sociálnopatologický impakt konzumácie alkoholu

 

Medicínsky odbor: Psychiatria

 

Ďalšie informácie

Autor:  Ľ. Straka, F. Novomeský, J. Krajčovič, F. Štuller
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2011
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  160
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  9788080633639
« Späť
 

Komentáre - Súdnolekárska alkohológia

Dátum Meno Komentár
30.04.2011 01:18 Natália
23.06.2011 15:13 www
17.09.2012 17:20 nadsenec ok, ale