Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotenie jeho výsledkov

Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotenie jeho výsledkov
 
Cena: 16 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 12,80 € s DPH
 
  • Vysokoškolská učebnica pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách

 

Táto publikácia s charakterom vysokoškolskej učebnice obsahuje dôležité informácie o tom, kam smeruje súčasný vývoj v oblasti medicínskej pedagogiky. Je určená tým, ktorí majú seriózny záujem o akademickú kariéru. Má ukázať najmä novým uchádzačom o prácu v akademickom prostredí na lekárskych a zdravotníckych fakultách, že súčasťou ich budúcej profesionálnej činnosti bude okrem vedeckejpráce, liečby a prevencie chorôb, aj pedagogická práca, počnúc výchovou pacientov cez kolegov v pracovnom kolektíve až po pedagogické pôsobenie na školách a v komunitách.

 

PREDHOVOR


V ostatných rokoch prebiehajú diskusie o formách pregraduálneho a post graduálneho medicínskeho vzdelávania na celom svete. Odborníci z oblasti vzdelávania hľadajú najoptimálnejšie formy, ako v čo najkratšom čase a s minimálnymi nákladmi pripraviť odborníkov, ktorí budú schopní správne liečiť pacientov. Boli predstavené rôzne simulačné techniky – od najjednoduchších až po technicky identické simulátory, aké sa používajú v rutinnej diagnostickej a terapeutickej praxi. Veľa sa diskutuje o tom, či študent má právo byť v kontakte s pacientmi alebo sa to má učiť až po ukončení štúdia. Vo väčšine krajín západnej Európy nemajú študenti k pacientom počas pregraduálnej prípravy prístup. Mnohé školy nahrádzajú vo vzdelávacom procese pacientov hercami, ktorí sa verne naučia zahrať jednotlivé diagnózy a študentom potom poskytujú informácie ako „pacienti“.
Je veľmi dobré a správne, že aj naša fakulta sa začala zaoberať metódami vzdelávania.
Potešiteľné je aj to, že v minulosti prebehli viaceré pedagogické konferencie, na ktorých odznelo mnoho kvalitných prednášok nielen našich, ale aj zahraničných učiteľov. Fakulta podporuje snahy o zavádzanie nových moderných, nie módnych foriem vzdelávania v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní. Je veľkou chybou, že vysokoškolskí učitelia lekárskych fakúlt nemajú pedagogické vzdelanie a výučbový proces vedú metódami, často v dobrej viere, ktoré z praktického hľadiska nemajú chybu, ale z pohľadu modernej metodológie medicínskeho vzdelávania nezodpovedajú dobe. Postupne bude nevyhnutné požadovať pedagogické vzdelanie od každého učiteľa, ktorý sa na Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine rozhodne pracovať nielen vedecky, ale aj pedagogicky. Kolektív autorov pod vedením prof. Hanáčka patrí k pionierom vzdelávania na našej fakulte. Predložené dielo je veľmi obsažné a inšpirujúce a určite bude pre čitateľov pomôckou nielen pri hľadaní foriem správneho pedagogického prístupu k výučbe, ale aj pri nachádzaní najvhodnejšieho spôsobu hodnotenia vedomostí študentov. V praxi sa často stretávame s absolventmi, ktorí nie sú dostatočne pripravení na verbálnu komunikáciu s pacientom. V budúcnosti bude potrebné, aby svoje skúsenosti a názory prezentovali aj učitelia zo základných klinických odborov.

 

Ďalšie informácie

Autor:  JÁN HANÁČEK, JURAJ MOKRÝ a kolektív
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2018
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  255
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  978-80-8063-460-5
« Späť
 

Komentáre - Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotenie jeho výsledkov

- Žiadne komentáre -