Urologické operácie

Urologické operácie
 
Cena: 46,50 € s DPH
Ušetríte: 59.15%!
Cena po zľave: 19,00 € s DPH
 

PREDHOVOR
K príprave druhého, prepracovaného a doplneného vydania tejto stručnej základnej učebnice chirurgických postupov v urológii nás po 25 rokoch od jej prvého vydania podnietil pokrok v oblasti biologic kých a medicínskych vied, ktorý umožnil lepšie poznať podstatu jednotlivých chorôb, čo zmenilo aj niektoré liečebné postupy. Nemalou mierou prispel k týmto zmenám aj technický rozvoj – zdokonalilo sa existujúce inštrumentárium používané v urológii, okrem toho sa vyvinulo nové, ktoré sčasti nahradilo otvorené operácie, najmä na obličkách a močových cestách. Nie všetky pracoviská môžu novú prístrojovú techniku využiť v plnom rozsahu aj na náročnejšie operácie. Okrem toho sa stáva, že konkrétna situácia (napr. počas laparoskopickej operácie) si náhle vyžiada zmenu (konverziu) na klasickú otvorenú operáciu. Preto sme v texte ponechali aj základnú operačnú techniku niektorých otvorených klasických operácií. Úžitok prinieslo aj hľadanie dôkazov o efektívnosti liečebných metód prostredníctvom multicentrických klinických štúdií. Šírka týchto nových možností a niekedy aj technická náročnosť viedli k čiastočnej špecializácii pracovísk a občas aj jednotlivých urológov.
Pôvodný text sme prepracovali podľa súčasných poznatkov a okrem toho sme vyzvali k spolupráci na tomto vydaní popredných predstaviteľov urológie zo Slovenska, ktorí majú skúsenosti s používaním nových náročných metód, a čo je zvlášť cenné, účasť na aktualizácii učebnice prijali aj predstavitelia českých urologických pracovísk. Mená autorov jednotlivých statí sú uvedené v obsahu pri názvoch kapitol. Kniha je určená začínajúcim urológom.
Vývoj poznatkov, ktoré ovplyvňujú liečebné metódy v urológii, ďalej pokračuje. Nevyhnutné je konfrontovať základné údaje uvedené v knihe s týmito poznatkami publikovanými v odborných časopisoch alebo v monografickej literatúre, ako aj s odporúčaniami Európskej asociácie urológov (EAU), ktorá sa usiluje o uplatnenie nových postupov v pravidelne renovovaných „guidelines“.
 

Vladimír Zvara
Michal Horňák

 

Krátky obsah:

 • 1. Oblička
 • 2. Močovod
 • 3. Močový mechúr
 • 4. Retroperitoneálny priestor
 • 5. Derivácia moču
 • 6. Prostata
 • 7. Močová rúra
 • 8. Penis
 • 9. Skrótum a jeho obsah
 • 10. Endoskopické operácie
 • 11. Chirurgia dialýzy a transplantácie obličiek
 • 12. Chirurgické výkony na endokrinných žľazách
 • 13. Základy laparoskopickej chirurgie

 

Medicínsky odbor: Urológia, Chirurgia

 

Ďalšie informácie

Autor:  V. Zvara, M. Horňák a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Druhé
Rok vydania:  2009
Počet strán:  288
Formát:  21 x 29,7 cm
Jazyk:  Slovenčina
ISBN:  9788080633172
« Späť
 

Komentáre - Urologické operácie

- Žiadne komentáre -