Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov

Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov
 
Cena: 12 € s DPH
Ušetríte: 50%!
Cena po zľave: 6 € s DPH
 

Obsah publikácie si môžete pozrieť TU.

 

Predhovor

Anestéziológia ako technicky dependentný odbor je jasným dôkazom, že rozvoj technológie a techniky vedie k stále novým aplikačným možnostiam a vylepšeniam, ktorých cieľom je čoraz bezpečnejšie podávanie anestézie a anestetík s čo najmenšími možnými vedľajšími účinkami.
Typickým príkladom je aj taká úzka oblasť, akou je inhalačná anestézia nízkym prívodom čerstvých plynov. Bez primeraného technického vybavenia sa nedala v minulosti realizovať.
Keď sa pred niekoľkými rokmi dostal do klinickej praxe anestéziologický prístroj VENAR (ale aj iné typy), vybavený tak, aby sme mohli aplikovať low flow anestéziu, mnohí neváhali a naučili sa ju aplikovať v klinickej praxi.
Vývoj a aplikácia nových anestetík nie je až takou bežnou praxou.
Napriek tomu, že vo svete sa objavovali mnohé publikácie o aplikácii xenónu ako anestetika (veď prvá xenónová anestézia bola podaná v roku 1951), jeho cena a špecifické požiadavky na anestetický prístroj a monitoring ma odrádzali čo i len od myšlienky na jeho aplikáciu.
Na jednej z mnohých ciest do Ruskej federácie som sa stretol s niekoľkými nadšencami xenónovej anestézie, ktorí ju reálne v klinike podávali na experimentálnych anestetických zariadeniach a mal som možnosť si to pozrieť. Bol to malý zázrak (pacient za krátku dobu zaspí a po dvoj- troj- a viac hodinovom výkone je za 2 - 4 minúty pri plnom vedomí), ktorý ma začal prenasledovať a chcel som to skúsiť na normálnom, pre xenónovú anestéziu technicky pripravenom anestetickom prístroji.
Ešte vždy sa mi zdá, že nie som ešte taký starý... ale anestézoval som pacientov éterom a divinyléterom Schimelbuschovou maskou, novozavedenou NLA, halotanom bez monitoringu, bez ventilátora a nakoniec aj isofluranom a sevofluranom na sofistikovaných anestetických prístrojoch systémom low a minimal flow anestézie (LFA a MFA).
Možno práve preto dokážem oceniť každý technologický pokrok v anestézii, lebo viem, koľko stresu a práce sa dá ubrať z pliec anestéziológa. Xenón predstavuje určitý skok v anestetikách. Je to skok netradičný a zaujímavý, ale vyžaduje skúsenosť a vedomosti, o ktoré sa chcem v tejto monografii podeliť.
Low flow a minimal flow anestézia xenónom, alebo aj ostatnými anestetikami nie je nič nové a originálne. Je to inak ponímaná inhalačná anestézia. V nasledujúcom texte som sa snažil skoncentrovať akési základné poznatky, ktoré by mal každý anestéziológ ovládať, ak chce aplikovať bezpečnú low flow a minimal flow anestéziu, vrátane aplikácie xenónu, pri zachovaní ekonomickej efektivity jeho podávania.
Prajem všetkým, ktorí sa odhodlajú aplikovať xenón ako anestetikum, prežiť tento zázrak stability pacienta počas výkonu a jeho zobudenie z anestézie... je to potrebné zažiť.
Navyše, dnes je k dispozícii aj veľmi kultivovaný, modulárny a flexibilný anestéziologický prístroj, vybavený sofistikovaným ventilátorom i monitorovacím zariadením, ktorý spĺňa aj veľmi náročné požiadavky, vrátane bezpečnosti pri aplikácii MFA i xenónovej MFA.
Som rád, že som mohol stáť pri jeho „zrode, vývoji i puberte“ a prajem si, aby jeho „dospelosť“ priniesla do reality slovenského anestéziológa aspoň trochu potešenia z práce s bezpečne podávanou minimal flow anestéziou, vrátane xenónovej, ktorú som si mohol určite ako prvý Slovák v klinickej praxi vyskúšať sám, aj keď na pracovisku v zahraničí, za čo by som chcel poďakovať spoluautorovi tejto monografie doc. MUDr. M. Májekovi, CSc., prednostovi KAIM SZU Bratislava, ako aj prof. Dr. I. Kozlovovi, DrSc, prednostovi kliniky anestéziológie reanimatológie, a jeho spolupracovníkovi Dr. S. Voroninovi, PhD., z Výskumného ústavu transplantológie a umelých orgánov v Moskve.
V celej monografii sme sa snažili čo najprístupnejšou formou objasniť benefity, riziká i problémy týkajúce sa hlavne aplikácie xenónu a minimal flow anestézie. Dúfam, že sa nám to podarilo.

doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
doc. MUDr. M. Májek, CSc.

 

Medicínsky odbor: Anesteziológia

 

Ďalšie informácie

Autor:  Pavol Török, Milan Májek, Alber t Hermely
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2011
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  144
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  9788080633714
« Späť
 

Komentáre - Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov

- Žiadne komentáre -