Záverečné práce

Záverečné práce
 
Cena: 5,50 € s DPH
Ušetríte: 18.2%!
Cena po zľave: 4,50 € s DPH
 

Učebnica je určená študentom všetkých študijných foriem a stupňov štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných, ktorí spracovávajú seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej odbornej činnosti, záverečné, diplomové práce, ako aj kandidátom na kvalifikačné a vedeckopedagogické skúšky.

 

OBSAH

Predhovor
Úvod 
 

1 Školské, záverečné a kvalifikačné práce 
1.1 Školské práce
1.1.1 Seminárna práca
1.1.2 Ročníková práca
1.2 Záverečné práce
1.2.1 Bakalárska práca
1.2.2 Diplomová práca 
1.2.3 Dizertačná práca 
1.3 Kvalifikačné práce
1.3.1 Písomná práca k špecializačnej skúške 
1.3.2 Rigorózna práca 
1.3.3 Habilitačná práca
 

2 Etické princípy a zásady vedeckej práce
2.1Etické požiadavky na školské, záverečné a kvalifikačné práce
 

3 Štruktúra prác 
3.1 Štruktúra školskej práce
3.2 Štruktúra záverečnej a kvalifikačnej práce
3.3 Súčasti príslušných častí štruktúry prác
3.3.1 Úvodná časť
3.3.2 Hlavná časť
3.3.3 Prílohy
3.3.4 Záverečná časť práce
3.4 Autoreferát 


4 Obsahové náležitosti prác
4.1 Spracovanie súčasného stavu riešenej problematiky 
4.2 Spracovanie textu empirickej časti práce
4.3 IMRAD

 

5 Formálna úprava prác
5.1 Typ a veľkosť písma
5.2 Nastavenie strany 
5.3 Číslovanie 

5.4 Rozsah prác


6 Citácie a bibliografické odkazy
6.1 Citovanie
6.2 Uvádzanie použitej literatúry 


7 Odovzdávanie, sprístupňovanie a kontrola originality prác

 

8 Obhajoba práce
8.1 Odporúčaný obsah štruktúry prezentácie
8.2 Najčastejšie chyby pri obhajobe práce

Zoznam použitej literatúry
Príloha 

 

Ďalšie informácie

Autor:  Dana Farkašová, Hana Padyšáková, Adriana Repková
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Tretie
Rok vydania:  2017
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  129
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  978-80-8063-453-7
« Späť
 

Komentáre - Záverečné práce

- Žiadne komentáre -