Neurológia

Cena: 8 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
6,40 € s DPH
Učebnica pre zdravotnícke odbory univerzitného štúdia ošetrovateľstvo, záchranárstvo, fyziatria a rehabilitácia, psychológia, špeciálna …
 

Moderná edukácia v ošetrovateľstve

Cena: 9 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
7,20 € s DPH
 

Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve

Cena: 10 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
8 € s DPH
 

Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach

Cena: 5 €
Ušetríte: 60%!
Cena po zľave:
2 € s DPH
 

Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia

Cena: 7 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
5,60 € s DPH
 

Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov

Cena: 9 €
Ušetríte: 66.66%!
Cena po zľave:
3,00 € s DPH
 

Profesionálne opatrovateľstvo - úvod do teórie

Cena: 8 €
Ušetríte: 62.5%!
Cena po zľave:
3 € s DPH
 

Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie

Cena: 10 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
8 € s DPH
 

Latinský jazyk

Cena: 10 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
8 € s DPH
 

Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo

Cena: 7,50 €
Ušetríte: 46.66%!
Cena po zľave:
4,00 € s DPH
 

Komplexný program o AIDS

Cena: 1,66 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
1,33 € s DPH
 

Komunikácia – cvičenia

Cena: 1 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
0,80 € s DPH
 

Komunitné ošetrovateľstvo

Cena: 9,29 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
7,43 € s DPH
 

Komunitní ošetřovateství

Cena: 9,29 €
Ušetríte: 67.7%!
Cena po zľave:
3,00 € s DPH
 

Manuál klinickej výživy

Cena: 4,98 €
Ušetríte: 59.84%!
Cena po zľave:
2 € s DPH
 

Náuka o poživatinách

Cena: 3,98 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
3,18 € s DPH
 

Neurologické ošetrovateľstvo

Cena: 7,30 €
Ušetríte: 72.6%!
Cena po zľave:
2,00 € s DPH
 

Ošetrovateľské konceptuálne modely

Cena: 7,97 €
Ušetríte: 49.8%!
Cena po zľave:
4,00 € s DPH
 

Ošetrovateľské štandardy v nefrológii

Cena: 3,32 €
Ušetríte: 48.8%!
Cena po zľave:
1,70 € s DPH
 

Ošetrovateľské techniky

Cena: 25 €
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave:
20 € s DPH
 

Pediatrické ošetrovateľstvo

Cena: 9,50 €
Ušetríte: 47.4%!
Cena po zľave:
5,00 € s DPH
 
1  2  3  … 4   Ďalší