Angiológia

 

Cievne prístupy

Cena:  8,00 € s DPH
 

Chirurgické aspekty chronickej ve…

Cena:  6,00 € s DPH
 

Neinvazívna funkčná diagnostika k…

Cena:  2,70 € s DPH
 

Praktická angiologie

Cena:  9,45 € s DPH
 

Trendy soudobé angiologie - angio…

Cena:  6,84 € s DPH
 

Trendy soudobé angiologie - angio…

Cena:  6,84 € s DPH
 

Trendy soudobé angiologie - angio…

Cena:  8,13 € s DPH
 

Trendy soudobé chirurgie - trombo…

Cena:  11,52 € s DPH
 

Tromboembolická choroba venózneho…

Cena:  8,00 € s DPH
 

Hirsutismus a jeho léčba

Cena:  7,98 € s DPH
 

Varixy dolních končetin a jejich…

Cena:  0,99 € s DPH