Gynekológia a pôrodníctvo

 

Gynekologické ošetrovateľstvo

Cena:  3,00 € s DPH
 

Pôrodná asistencia I - fyziológia

Cena:  2,50 € s DPH
 

Štandardy v pôrodnej asistencii

Cena:  2,50 € s DPH
 

Vyšetrenie cirkulácie v pôrodníct…

Cena:  3,18 € s DPH
 

Inkontinencia moču

Cena:  12,00 € s DPH
 

Metódy sledovania plodnosti. Prir…

Cena:  2,00 € s DPH
 

Edukácia v gynekologicko-pôrodníc…

Cena:  3,20 € s DPH
 

Klinický význam dopplerovského so…

Cena:  12 € s DPH
 

Karcinóm prsníka. Etiopatogenetic…

Cena:  11 € s DPH
 

Dorastové lekárstvo

Cena:  20,00 € s DPH
 

Moderný cisársky rez (+DVD)

Cena:  24 € s DPH