Oftalmológia

 

Detská oftalmológia

Cena:  15,00 € s DPH
 

Glaukómy u detí

Cena:  3,00 € s DPH
 

Malígny melanóm v uveálnom trakte

Cena:  3,60 € s DPH
 

Naléhavé stavy v oftalmológii

Cena:  3 € s DPH
 

Venózní okluze sítnice

Cena:  19,31 € s DPH
 

Trendy soudobé oftalmologie, svaz…

Cena:  28,25 € s DPH