Ošetrovateľstvo a iné zdravotnícke odbory

 

Bolesť

Cena:  2,92 € s DPH
 

Geriatria a geriatrické ošetrovat…

Cena:  4,00 € s DPH
 

Gynekologické ošetrovateľstvo

Cena:  3,00 € s DPH
 

Komunitní ošetřovateství

Cena:  3,00 € s DPH
 

Manuál klinickej výživy

Cena:  2 € s DPH
 

Náuka o poživatinách

Cena:  3,18 € s DPH
 

Neurologické ošetrovateľstvo

Cena:  2,00 € s DPH
 

Ošetrovateľské konceptuálne modely

Cena:  4,00 € s DPH
 

Ošetrovateľské štandardy v nefrol…

Cena:  1,70 € s DPH
 

Od symptómu k diagnóze v záchrann…

Cena:  5,60 € s DPH
 

Ošetrovateľský slovník

Cena:  5,60 € s DPH
 

Ošetrovateľský proces v internom…

Cena:  8 € s DPH
 

Ošetrovateľstvo – teória a vedeck…

Cena:  5,00 € s DPH
 

Ošetrovanie chorých s psychickými…

Cena:  2 € s DPH
 

Pediatrické ošetrovateľstvo

Cena:  5,00 € s DPH
 

Pôrodná asistencia I - fyziológia

Cena:  2,50 € s DPH
 

Právne aspekty zdravotnej a ošetr…

Cena:  2,00 € s DPH
 

Profesionálne opatrovateľstvo - o…

Cena:  3,00 € s DPH
 

Profesionálne opatrovateľstvo - ú…

Cena:  3 € s DPH
 

Prostriedky rozvoja a podpory efe…

Cena:  2,00 € s DPH
 

Reprodukčné a sexuálne zdravie že…

Cena:  8 € s DPH
   
 
1  2  … 3   Ďalší