Stomatológia

 

Endodoncia - filozofia a prax

Cena:  5,82 € s DPH
 

Konzervační zubní lékařství

Cena:  46,80 € s DPH
 

Plastická chirurgie parodontu

Cena:  34,20 € s DPH
 

Stomatologická protetika pre zubn…

Cena:  10,00 € s DPH
 

Stomatologická protetika pre zubn…

Cena:  12,00 € s DPH
 

Dermatology for dentistry (+ CD)

Cena:  20,66 € s DPH
 

Nedostatky a chyby v starostlivos…

Cena:  28,35 € s DPH
 

Základy ústní a čelistní traumato…

Cena:  18,62 € s DPH
 

Pedostomatologie – vybrané kapito…

Cena:  10,69 € s DPH
 

Praktická cvičení lékařské chemie…

Cena:  5,94 € s DPH
 

Stomatologická péče o hendikepova…

Cena:  11,25 € s DPH