Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny

Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny
 
Cena: 8 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 6,40 € s DPH
 
 • Učebnica pre nelekárske zdravotnícke odbory

 

ÚVOD


Klinická propedeutika má poskytnúť vedomosti, ako pacienta vyšetriť, t. j. ako získať subjektívne udávané problémy chorých a vykonať fyzikálne vyšetrenie, ako tieto nálezy potom vyhodnotiť a stanoviť diagnózu. Pri určovaní diagnózy sa využívajú anamnestické údaje od pacienta, objektívne informácie zistené pri fyzikálnom vyšetrení a ďalšie nálezy komplementárnych vyšetrení, ako sú EKG, ECHOKG, rádiologické, scintigrafické, laboratórne a iné vyšetrenia. Pri stanovení diagnózy toto všetko dopĺňa aj určitá intuícia, skúsenosti a odborné znalosti toho, kto stanoví diagnózu.
Táto publikácia je určená pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov. Jej vydanie bolo motivované snahou poskytnúť poznatky na získanie anamnézy, vykonanie základného fyzikálneho vyšetrenia pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho a endokrinného systému, pri chorobách obličiek, gastrointerstinálneho, hematologického a pohybového systému, ako aj vedomosti o vitálnych funkciách. Súčasťou publikácie sú aj základné poznatky z rádiológie a nukleárnej medicíny, teda z odborov, ktoré patria popri laboratórnych vyšetrovacích metódach k dôležitým vyšetreniam na stanovenie včasnej diagnózy.
Uvedené základné poznatky sú potrebné pre prácu sestry, záchranára, fyzioterapeuta a rádiologického technika. Vedomosti z klinickej propedeutiky si možno rozšíriť štúdiom ďalšej odbornej literatúry, napríklad z tej, ktorá je uvedená na konci učebnice. Moderná medicína nie je prácou jednotlivca, je to práca tímová, v ktorej má ošetrovateľská starostlivosť nezastupiteľné miesto.

Autori

 

 

OBSAH


1 Diagnóza, druhy diagnóz

 • 1.1 Anamnéza
 • 1.2 Fyzikálne vyšetrenie 
 • 1.3 Zisťovanie vitálnych funkcií
 • 1.4 Celkové fyzikálne vyšetrenie (status praesens generalis) 
 • 1.5 Fyzikálne vyšetrenie podľa jednotlivých orgánov (status localis) 
 • 1.5.1 Vyšetrenie hlavy
 • 1.5.2 Vyšetrenie krku
 • 1.5.3 Vyšetrenie hrudníka
 • 1.5.4 Vyšetrenie periférneho cievneho systému 
 • 1.5.5 Vyšetrenie prsníkov 
 • 1.5.6 Vyšetrenie brucha
 • 1.5.7 Vyšetrenie uropoetického systému 
 • 1.5.8 Vyšetrenie pohybových ústrojov
 • 1.5.9 Vyšetrenie chrbtice 

2 Základy elektrokardiografie

 • 2.1 Elektrická aktivita srdca 
 • 2.2 Elektrokardiografická krivka
 • 2.3 Príklady EKG nálezov
 • 2.4 Holterovo monitorovanie EKG 
 • 2.5 Ergometrické (záťažové) vyšetrenie

3 Echokardiografia
4 Vyšetrenie autonómneho nervového systému 
5 Pletyzmografické a sonografické vyšetrenie tepien a žíl 
6 Invazívne diagnostické metódy
7 Funkčné vyšetrenie pľúc 
8 Základy nukleárnej medicíny

 • 8.1 Rádiofarmaká 
 • 8.2 Detekčné zariadenia v nukleárnej medicíne 
 • 8.3 Prehľad metód nukleárnej medicíny 
 • 8.3.1 Vyšetrenie srdca
 • 8.3.2 Vyšetrenie cievneho systému
 • 8.3.3 Vyšetrenie pľúc
 • 8.3.4 Vyšetrenie obličiek
 • 8.3.5 Vyšetrenie štítnej a prištítnej žľazy
 • 8.3.6 Vyšetrenie skeletu 
 • 8.3.7 Vyšetrenie tráviaceho traktu a pečene 
 • 8.3.8 Vyšetrenie centrálneho nervového systému 
 • 8.3.9 Rádionuklidová diagnostika zápalových stavov (priama)
 • 8.3.10 Pozitrónová emisná tomografia

9 Základy rádiológie
9.1 Diagnostické metódy s použitím röntgenového žiarenia
9.1.1 Skiagrafia
9.1.2 Skiaskopia
9.1.3 Počítačová tomografia (CT)
9.1.4 Osteodenzitometria
9.1.5 Mamografia
9.2 Ultrasonografia 
9.3 Magnetická rezonancia
9.4 Kontrastné látky v rádiodiagnostike
9.5 Intervenčná rádiológia

 

Odbor: Vnútorné lekárstvo, Rádiológia, Ošetrovateľstvo

 

Ďalšie informácie

Autor:  ANTON LACKO, JÁN KODAJ, JÁN STRAKA a kolektív
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2019
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  126
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  978-80-8063-477-3
« Späť
 

Komentáre - Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny

- Žiadne komentáre -