Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.

Manažment  domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.
 
Cena: 14 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 11,20 € s DPH
 

Úvod publikácie si môžete pozrieť TU.

Obsah publikácie si môžete pozrieť TU.

 

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti navazuje na první ucelenou slovenskou publikaci s tématikou domácí péče (Domáca ošetrovateľská starostlivosť, 2014). Tato nová publikace autorského kolektivu PhDr. Mária Kožuchová, PhD. – vedoucí autorského kolektivu, doc. PhDr. Lu­cia Dimunová, PhD., PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD., Mgr. Anna Ovšonková, PhD., Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD., Mgr. Mária Zanovitová, PhD. rozvíjí a integruje nejnovější poznatky týkající se orga­nizace a řízení domácí ošetřovatelské péče. Publikace je určena primárně odborníkům v komunitním ošetřovatelství, ale také i ostatní odborné veřejnosti, k prohloubení poznání domácí ošet­řovatelské péče.
Posuzovaná kniha o rozsahu 373 stran, včetně příloh, je systematicky rozdělena do deseti kapitol pokrývajících samostatné tematické okruhy. Publikace se opírá o aktuální domácí a zahraniční informační zdroje velkého rozsahu, které jsou standardně uváděné v závěru každé kapitoly. V prvních šesti kapitolách se autoři zabývají manažersko-organizačními aspekty a problémy souvisejícími s poskytováním domácí ošetřovatelské péče jako jsou řízení, bezpečnost a kvalita domácí péče; ochrana zdraví a hygienické aspekty domácí péče; edukace v domácí péči. Autoři se snaží dodržovat jednotnou strukturu textu, zejména u kapitol, které prezentují procesy a činnosti sester v domácí péči. Druhá část publikace je zaměřena na komplexní ošetřovatelskou péči pro nejčastější cílové skupiny pacientů/klientů v domácí péči – péče o seniory, péče o ženy v reprodukčním věku, péče o dě­ti a péče o znevýhodněné skupiny obyvatel. V jednotlivých kapitolách jsou precizně rozpracována specifická témata a problémy v poskytování domácí péče vybraným skupinám osob. Text vhod­ně doplňují přehledné tabulky a názorná schémata.
Posuzovaný rukopis splňuje po formální i obsahové stránce všechny nároky kladené na odborný text. Logicky strukturovaná a přehledná publikace je psána jasným a srozumitelným akademickým jazykem, což předpokládá její úspěšné využití u sester a jiných zdravotnických pracovníků v komunitní praxi a také v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání. Zkušený a erudovaný autorský tým je zárukou odborné a metodologické kvality publikace.

Prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě

 

Celková úroveň spracovania vedeckého textu a pojmový aparát využívaný v texte zodpovedá kritériám kladeným na jeho používanie, je jednotný, odborne čistý a precízne spracovaný. Z metodo­logickej stránky sa v texte nevyskytujú nijaké nedostatky. Odborný text využíva argumentácie a zdôvodnenia zo širokého spektra medzinárodných výskumov a z odbornej literatúry danej problematiky.
Definovanie, operacionalizácia témotvorných pojmov spĺňa požiadavku odbornosti v danej problematike. Ich využite v texte je proporcionálne vyvážené. Miera originálnosti textu je optimálna, využíva zdroje z domácej a zahraničnej literatúry, ktoré text vhodne dopĺňajú a rozvíjajú. Miera prieniku do problematiky zodpovedá stanovenej cieľovej skupine, je vyvážená a zachováva jednotnú štruktúru. Frekvencia, pestrosť a aktuálnosť použitia informačných zdrojov je na vysokej úrovni. Text rozsahom aj formou spracovania zodpovedá určenej cieľovej skupine. Odborný texte je v súlade s predpísanými pravopisnými a štylistickými kritériami, má jednotnú kompozíciu, ktorá je dodržaná vo všetkých kapitolách.

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre

 

Medicínsky odbor: Ošetrovateľstvo 

 

Ďalšie informácie

Autor:  Mária Kožuchová a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2018
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  206
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  978-80-8063-468-1
« Späť
 

Komentáre - Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.

- Žiadne komentáre -