Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
 
Cena: 12 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 9,60 € s DPH
 

PREDHOVOR


V oblasti starostlivosti o umierajúcich sme konfrontovaní s viacerými paradoxmi. Vo všeobecnosti zaznamenávame nárast počtu pacientov so závažnými, nevyliečiteľnými ochoreniami a pacientov v terminálnych štádiách ochorenia na jednej strane a na druhej strane sa prebiehajúca reforma zdravotnej starostlivosti spája s viacerými sociálnymi a ekonomickými dôsledkami v oblasti paliatívnej a hospicovej starostlivosti.
Paliatívna starostlivosť o pacientov so život limitujúcim ochorením a o umierajúcich je považovaná za rovnocennú s kauzálnou liečbou. Predstavuje aktívnu celkovú starostlivosť o pacienta, ktorý čelí problémom spojeným so život ohrozujúcim ochorením. Dôraz kladie na zmierňovanie bolesti a ďalších obťažujúcich symptómov a zvládanie psychických, sociálnych a spirituálnych problémov pacienta. Aj napriek tomu, že zvládanie symptómov nie je jedinou formou pomoci, predstavuje ťažisko práce multidisciplinárneho tímu paliatívnej starostlivosti.
Ošetrovateľská starostlivosť o umierajúcich pacientov v našich podmienkach vychádza z koncepčného holistického modelu utrpenia osoby ako celku v telesnej, psychickej, sociálnej a spirituálnej dimenzii. Cieľom starostlivosti je dosiahnuť maximálnu úroveň fungovania vo všetkých dimenziách v záujme naplnenia komfortu a kvality života pacienta v ostávajúcich dňoch života, vrátane obdobia smútenia rodiny/blízkych.
Paliatívna starostlivosť ponúka, okrem už vyššie uvedeného, podporný systém, ktorý pomáha pacientom žiť až do smrti tak aktívne, ako je to možné. Pomáha rodinám vyrovnať sa s pacientovým ochorením a so stratou blízkej osoby a poskytuje poradenstvo pri zármutku. Je indikovaná už od začiatku ochorenia v spojení s inými terapeutickými postupmi, ktoré majú predĺžiť život a zahŕňa aj lepšie pochopenie a zvládnutie liečebných komplikácií.
Paliatívna starostlivosť akceptuje nevyhnutnú realitu blížiacej sa smrti, pričom podporuje život a umieranie prijíma ako prirodzený proces. Pacienti so život limitujúcimi ochoreniami a umierajúci by mali byť rešpektovaní ako jedinečné ľudské bytosti. Uznáva princíp autonómie pacienta, slobodne a samostatne o sebe rozhodovať.
Predkladaná publikácia si kladie za cieľ prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznania z oblasti paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti. Prináša najnovšie, systematicky spracované poznatky zo zdrojov domácej a zahraničnej proveniencie, vychádzajúce z výskumných štúdií a praxe založenej na dôkazoch. Text je členený s dôrazom na manažment obťažujúcich symptómov pri život limitujúcich ochoreniach, pričom je rešpektovaná nielen ich fyzická, ale aj psychosociálna a duchovná dimenzia, ako aj holistický princíp nazerania na pacienta. Komplexnosť poskytovania paliatívnej starostlivosti je v jednotlivých kapitolách podložená aj prezentáciou spôsobov podpory rodine alebo blízkej osobe pri starostlivosti o pacienta so život limitujúcim ochorením. Učebnica nadväzuje na súčasné celosvetové a národné trendy rozvoja paliatívnej starostlivosti a môže sa stať aj podkladom pre spracovanie štandardných postupov pri starostlivosti o pacienta pri vybraných obťažujúcich symptómoch a problémoch.
Publikácia je určená odbornej verejnosti, pedagógom, výskumníkom v oblasti paliatívnej starostlivosti a pomáhajúcich profesií, sestrám v klinickej praxi, ako aj študentom pregraduálneho, postgraduálneho a špecializačného štúdia.

Kolektív autorov

 

 

Obsah publikácie si môžete pozrieť TU.
 

 

Medicínsky odbor: Ošetrovateľstvo

 

Ďalšie informácie

Autor:  RADKA KURUCOVÁ, KATARÍNA ŽIAKOVÁ, JANA NEMCOVÁ a kolektív
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Druhé
Rok vydania:  2017
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  311
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  9788080634575
« Späť
 

Komentáre - Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

- Žiadne komentáre -