Geriatria a gerontológia

 

Akutní stavy v geriatrii

Cena:  18,54 € s DPH
 

Geriatria a geriatrické ošetrovat…

Cena:  4,00 € s DPH
 

Kinezioterapie demencí

Cena:  7,56 € s DPH
 

Klinická a radiační onkologie v p…

Cena:  26,86 € s DPH
 

Ošetrovateľský proces v geriatric…

Cena:  8 € s DPH
 

Geriatria

Cena:  49,50 € s DPH
 

Geriatrická onkologie

Cena:  27,27 € s DPH