Geriatria a gerontológia

Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 
 

Akutní stavy v geriatrii

Cena:  18,54 € s DPH
 

Geriatria a geriatrické ošetrovat…

Cena:  4,00 € s DPH
 

Kinezioterapie demencí

Cena:  7,56 € s DPH
 

Klinická a radiační onkologie v p…

Cena:  26,86 € s DPH
 

Změny jednání seniorů

Cena:  11,05 € s DPH
 

Dekubity - prevencia a liečba v p…

Cena:  8,10 € s DPH
 

Sociální péče o seniory

Cena:  10,17 € s DPH
 

Ošetrovateľský proces v geriatric…

Cena:  8 € s DPH
 

Sociální gerontologie. Východiska…

Cena:  15,08 € s DPH
 

Zvládání problémových situací se…

Cena:  9,04 € s DPH
 

Geriatria

Cena:  49,50 € s DPH
 

Farmakoterapie v geriatrii

Cena:  11,30 € s DPH
 

Dlouhodobá péče - geriatrické asp…

Cena:  4,89 € s DPH
 

Geriatrická onkologie

Cena:  27,27 € s DPH
 

Léčba bolesti ve stáří

Cena:  9,11 € s DPH
 

Spánková medicína v kazuistikách

Cena:  15,65 € s DPH
 

Péče v závěru života

Cena:  9,94 € s DPH